TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

13 autobusów dla Suchego Lasu, Dominowa i Krotoszyna
InfoBus.pl - Opublikowano: 20.03.2017 13:34:36
Suchy Las, Dominowo i Krotoszyn z kasą na 13. autobusów

20 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją.

Beneficjentami wsparcia są gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie (MZK). Podczas spotkania beneficjentów reprezentowali wójtowie sucholeski Grzegorz Wojtera i Krzysztof Pauter z Dominowa oraz prezes MZK Wiesław Gałęski.

Łączna kwota projektów wynosi ponad 23 mln zł, w tym blisko 17,4 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Ich realizacja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Głównym celem projektów jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Mówią VIP-y

-"To projekty kompleksowe, rozwiązujące w sposób spójny kwestie komunikacji. Inwestycje obejmują rozbudowę infrastruktury transportowej, także zakup nowoczesnego taboru, tworząc dla mieszkańców dobre, przyjazne warunki przemieszczania się. Każdy z tych projektów poprzedzony był wytężoną pracą beneficjentów i ci, którzy je ukończą są już dziś ludźmi sukcesu" - gratulował Marszałek Woźniak.

-"Cieszymy się, że nasze projekty zostały wysoko ocenione przez Zarząd Województwa. Bez unijnego wsparcia ich realizacja byłaby niemożliwa jeszcze przez wiele lat" ? podkreślali włodarze gmin Suchy Las i Dominowa. "Wymiana mocno wyeksploatowanego taboru miejskiego w Krotoszynie na nowoczesne, niskoemisyjne autobusy i budowa ścieżek rowerowych ma zachęcić mieszkańców do zaniechania korzystania z samochodów, co będzie skutkowało znaczącym odciążeniem ruchu drogowego" ? dodał prezes krotoszyńskiego MZK.

4 autobusy Suchego Lasu

Projekt Gminy Suchy Las pn. "Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła" ujęty został w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego(MOF) Poznania. Gmina zrealizuje projekt, dzięki któremu zostaną zakupione 4 nowe autobusy spełniające obecne normy środowiskowe, powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wyposażony w parking typu Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride, trasy dojazdowe oraz ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe. Dodatkowo węzeł przesiadkowy wyposażony zostanie w elementy inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchem.Szczegóły projektu z Suchego Lasu TUTAJ

2 autobusy Dominowa

Gmina Dominowo w ramach projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne" zakupi 2 autobusy i rozbuduje infrastrukturę transportu publicznego (zatoki z peronami, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, wiaty rowerowe, oświetlenie uliczne). Szczegóły projektu z Dominowa TUTAJ

7 autobusów Krotoszyna

Dzięki udzielonemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniu na projekt pn. "Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego", który realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Krotoszyńskim, Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie zakupi m.in. niskoemisyjny tabor autobusowy ? w sumie 7 autobusów, zmodernizuje zajezdnię i wdroży system informacji pasażerów.


Sprawdź też:
ZKP Suchy Las
MZK Krotoszyn
UM Dominowo
unia

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.