TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

7 pytań o program Zielony Transport Publiczny
ELEKTROBUS, ELEKTROMOBILNOŚĆ, RZĄD, NFOŚIGW InfoBus.pl - Opublikowano: 12.11.2020 17:00:58
7 pytań o program Zielony transport publiczny

Mamy odpowiedzi na pytania o projekt "Zielony transport publiczny".

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało program "Zielony transport publiczny", który ma wesprzeć samorządy kwotą 1,3 mld zł na zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych prądem lub wodorem.

To zdaniem rządu potroi aktualną liczbę tego typu pojazdów w Polsce.

ABC programu

MKiŚ wyjaśniło, że program " Zielony transport publiczny" realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabory wniosków prowadzone będą w trzech etapach, kolejno w 2021, 2022 i 2023 r. Pierwszy rozpocznie się 4 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2021 r. Dofinansowanie do kupna autobusów elektrycznych będzie malało z roku na rok. W pierwszym roku będzie to 80 proc., w 2022 - 70 proc., a w 2023 - 60 proc. Podobnie będzie w przypadku zakupu trolejbusów.

Ministerstwo podało, że poziom dofinansowania zakupów w pierwszym naborze sięgać będzie 80 proc. w przypadku autobusów elektrycznych oraz trolejbusów. Jeżeli gmina będzie chciała zainwestować w kupno pojazdu napędzanego wodorem, dofinansowanie będzie wyższe i sięgnie 90 proc. - w całym okresie trwania programu z uwagi na innowacyjny charakter tej technologii.

Resort podkreślił, że za kwalifikowane w ramach programu mogą zostać uznane koszy poniesione od 1 października br. do 31 grudnia 2025 r., przy czym w przypadku leasingu okres wydłużono do 31 grudnia 2035 r.

Beneficjentami nowego programu mogą być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym np. samorządy.

Siedem pytań głównych

Wysłaliśmy do MKiŚ kilka pytań związanych z tym programem, który jest bardzo ważny dla naszej branży. Oto, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy:

InfoBus.pl: Dlaczego zdecydowali się Państwo na tak długi nabory - od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 r.? To prawie rok...

MKiŚ: Z uwagi na sytuację gospodarczą i epidemiologiczną NFOŚiGW daje pełną dowolność Beneficjentom w kształtowaniu swoich budżetów i planów inwestycyjnych. Jest to zatem wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku w tym szczególnym czasie.

InfoBus.pl: Czy przewoźnicy mogą teraz kupić eko-tabor, a potem starać się o dofinansowanie do poniesionych kosztów?

Tak, okres kwalifikowalności kosztów to 1.10.2020 r. do 31.12.2025 r., a w przypadku leasingu do 31.12.2035 r.

InfoBus.pl: Co z infrastrukturą do ładowania ebusów? Czy ona również będzie dotowana? W ramach autobusowych wniosków, czy osobno?

MKiŚ: Tak, infrastruktura ładowania/tankowania wodoru może być częścią projektu inwestycyjnego zgodnie z warunkiem: do 50% kosztów kwalifikowanych modernizacji i/lub budowy infrastruktury. Przy czym w przypadku modernizacji/budowy stacji tankowania wodoru, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jedną stację tankowania.

InfoBus.pl: Jaki poziom finansowania przewidujecie na poszczególne lata – 2021 / 2022 i 2023?

Intensywność dofinansowania: Dotacja

I nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowany w 2021 r.

II nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowany w 2022 r.

III nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowany w 2023 r.

Autobus elektryczny

80%

70%

60%

Trolejbus

80%

70%

60%

Autobus wodorowy

90%

Pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania
w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie.

InfoBus.pl: Czy beneficjentami programu mogą być prywatni operatorzy publicznego

MKiŚ: Zgodnie z zapisami programu Beneficjenci są:

1) operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

2) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

InfoBus.pl: Kiedy możemy oczekiwać opublikowania szczegółowych informacji na temat programu "Zielony transport publiczny"?

MKiŚ: Ogłoszenie naboru planowane jest w tym tygodniu.

InfoBus.pl: Czy Ministerstwo chce w jakiś sposób kontrolować, od jakich producentów będą kupowanie autobusy z Programu – w sensie od unijnych / nieunijnych?

Każdy Beneficjent w sposób indywidualny formułuje warunki przetargu. Zwracam uwagę, że operatorzy i organizatorzy mają bardzo duże doświadczenie w procedurach przetargowych gwarantujących z jednej strony rynkowe warunki zakupu, z drugiej zaś takie sformułowanie warunków, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa realizacji kontraktu.

InfoBus.pl: Bardzo dziękujemy za informacje!Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też: