TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Busko-Zdrój: Minibus od ITS System
- Opublikowano: 23.10.2020 20:42:04

Zakup i dostawa autobusu.

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

dostawcze, busy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Powiat Buski

28-100 Busko-Zdrój

Mickiewicza 15

Tel. 413 783 051

Fax. 413 783 578

E-mail starostwo@powiat.busko.pl

Województwo świętokrzyskie

Powiat buski

Treść zamówienia "Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą " Program wyrównywania różnic między regionami III".


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego-bus (17 osobowego) dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. Przeznaczenie pojazdu Pojazd przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Warunki eksploatacji. Pojazd musi być przystosowany do: 1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 2) jazdy po drogach twardych i gruntowych, 3) przechowywania na wolnym powietrzu, 4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 161000.00 Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ITS System Sp. z o. o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. E. Kwiatkowskiego 22

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Kraj/woj.: dolnośląskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198030.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 198030.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198030.00

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34110000-1: Samochody osobowe

Osoba do kontaktu Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-16


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg