TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Chojnów: Gmina kupi używany autobus turystyczny
InfoBus.pl - Opublikowano: 24.08.2018 13:55:38

Gmina Chojnów informuje o ogłoszonym przetargu na zakup i dostawę używanego autobusu turystycznego

Gmina Chojnów informuje o ogłoszonym przetargu na zakup i dostawę używanego autobusu turystycznego

Dane zamawiającego:

Gmina Chojnów

59-225 Chojnów

ul. Fabryczna 1

Tel. 768 188 504

Fax. 768 187 587

E-mail urzad@gmina-chojnow.pl

WWW www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=5955

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa używanego autobusu turystycznego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki używanego autobusu turystycznego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rokitkach.

Wymagania dotyczące pojazdu zostały zawarte w załączniku nr 1 A do SIWZ. Pozostałe wymagania zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Pojazd powinien posiadać aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC, AC, NW. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia i sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym w ofercie przez Wykonawcę. Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Dostarczony samochód musi posiadać dwa komplety kluczy do stacyjki oraz pełną dokumentację umożliwiającą zarejestrowane pojazdu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, wskazano znaki towarowe itp.,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 A do SIWZ) i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego.

Informacja dla Wykonawców w sprawie płatności częściowych za wykonanie zamówienia: Płatność będzie zrealizowana w dwóch ratach :

a) pierwsza rata płatna w ciągu 7 dni od przekazania przedmiotu zamówienia,

b) druga rata płatna do 15.01.2019 r.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 34121000-1 – autobusy i autokary

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 PKT 6


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.


Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.


Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 31 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
zakup
używany autobus
autobus turystyczny
Gmina
Chojnów
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.