TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Częstochowa o ugodzie ws. hybryd: Korzystne rozwiązanie
InfoBus.pl - Opublikowano: 20.08.2020 13:00:42
Częstochowa o ugodzie ws. hybryd: Korzystne rozwiązanie ; fot. UM Częstochowa

Ugoda NFOŚiGW i MPK w Częstochowie ws. dofinansowania zakupu autobusów hybrydowych

Częstochowskie MPK nie będzie musiało zwracać środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na zakupione przez MPK hybrydowe autobusy, które po serii awarii wycofano z eksploatacji; sąd zatwierdził porozumienie w tej sprawie - poinformował w środę, 19 sierpnia Urząd Miasta Częstochowy.

Warunkiem, jak wyjaśniono, jest jednak uzyskanie efektu ekologicznego w wysokości nie mniejszej niż określona w pierwotnej umowie. To skutek ugody zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie.

Treść ugody została uzgodniona w wyniku mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

O częstochowskiej ugodzie pisaliśmy w InfoBusie już TUTAJ

Efekt ekologiczny

Z końcem 2014 r. miasto zamówiło 40 autobusów o napędzie gazowo-elektrycznym. Z koordynowanego przez NFOŚiGW programu "Gazela" Częstochowa dostała na ten cel blisko 66 mln zł. W toku rozpoczętej na przełomie 2015 i 2016 r. eksploatacji ujawniło się wiele problemów, przede wszystkim konstrukcyjnych.

Wiosną 2017 r. roku jeden z autobusów spłonął na drodze; po tym zdarzeniu wszystkie takie pojazdy wycofano z eksploatacji, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Fundusz zapowiadał, że MPK będzie musiało oddać otrzymane środki, ponieważ nie został osiągnięty efekt ekologiczny, co było warunkiem dofinansowania.

-"Zatwierdzony przez Sąd dokument ugody realizuje kluczowe interesy stron. W szczególności ugoda zobowiązuje MPK Częstochowa do uzyskania efektu ekologicznego w wysokości nie mniejszej niż określona w pierwotnej umowie. Ugoda określa ponadto, że wartość ta ma zostać osiągnięta w terminie możliwym do realizacji z punktu widzenia możliwości rozwoju transportu publicznego w Częstochowie, jak również wzmacnia zabezpieczenie wykonania tego efektu" - poinformował częstochowski magistrat.

Urzędnicy dodali, że wykonanie założeń zawartych w ugodzie jednocześnie zapewni MPK w Częstochowie brak obowiązku zwrotu całości lub części środków przyznanych w ramach przedmiotowej dotacji. Sąd umorzył też postępowanie prowadzone z powództwa MPK przeciwko NFOŚiGW w związku z wypowiedzeniem pierwotnej umowy przez Fundusz – ze względu na jej niewykonanie.

-"Ugoda jest korzystniejsza niż prowadzenie sporu prawnego między stronami. Dodatkowo, przewiduje szerokie zrzeczenie się roszczeń MPK w Częstochowie wobec Skarbu Państwa oraz dwóch państwowych osób prawnych. Tym samym ugoda uchyla ryzyka procesowe i koszty związane z toczeniem sporu sądowego" - zaznaczył Urząd Miasta.

Co by było gdyby…

Według wcześniejszych szacunków, gdyby nie doszło do zawarcia ugody, wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami Częstochowa musiałaby oddać ok. 100 mln zł. Przedstawiciele MPK nie zgadzali się z zarzutami NFOŚiGW, że to oni ponoszą odpowiedzialność za problemy z dostarczonymi autobusami. Spółka zaznaczała, że wybór wykonawcy hybryd nastąpił na podstawie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych.

W toku postępowania przetargowego nie było żadnych odwołań ani protestów, a firma, która go wygrała złożyła komplet dokumentów związanych z zamówieniem, które dotyczyło skonstruowania i wyprodukowania autobusów; uzyskano także dokumenty homologacji przez wyłonioną w przetargu firmę. Homologacji udziela powołana do tego państwowa osoba prawna - Transportowy Dozór Techniczny, upoważniona do tego przez resort transportu i - jak wskazywało MPK – dostarczone autobusy miały taką homologację.

Według opinii ekspertów na których powoływało się MPK, doszło do licznych nieprawidłowości, zarówno w fazie projektowania, produkcji i homologowania pojazdów hybrydowych, jak również w fazie ich serwisowania przez producenta.

28 kwietnia 2017 r. na ul. Legionów w Częstochowie zapalił się autobus marki Solbus o napędzie gazowo-elektrycznym, należący do MPK. Kierowca, który poczuł dym, zatrzymał autobus i ewakuował pasażerów. Mimo interwencji straży pożarnej, zbudowany w znacznej części z tworzyw sztucznych pojazd szybko się spalił. Zbiorniki z gazem nie wybuchły; zgromadzone w nich paliwo wypaliło się poprzez instalację bezpieczeństwa. Nikomu nic się nie stało, jednak pojazd został całkowicie zniszczony.

Od tego czasu kupione przez samorząd autobusy hybrydowe zostały wycofane z eksploatacji, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. W grudniu 2017 r. śledczy poinformowali, że - według specjalistów - prawdopodobną przyczyną kwietniowego pożaru autobusu było niedostateczne zabezpieczenie przewodów elektrycznych na dachu. (PAP)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
sąd
CNG
hybryda
MPK Częstochowa
NFOŚiGW