TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Drohiczyn: Gmina wybiera minibus od Mercusa
- Opublikowano: 06.11.2020 14:20:04

Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Drohiczyn

17-312 Drohiczyn

Kraszewskiego 5

Tel. 856 557 135

Fax. 085 655 70 80

E-mail burmistrz@drohiczyn.pl

Województwo podlaskie

Powiat siemiatycki

Treść zamówienia "Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (ilość miejsc: 19+1) z miejscami do kotwiczenia 2 wózków inwalidzkich wyposażonego w windę elektryczną do transportu wózków inwalidzkich"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (ilość miejsc: 19+1) z miejscami do kotwiczenia 2 wózków inwalidzkich wyposażonego w windę elektryczną do transportu wózków inwalidzkich. UWAGA: Szczegółowy opis zamówienia zawierający minimalne wymagania został przedstawiony w Części III SIWZ.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 254800 Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul.Żurawia 43 lok. 201

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 306270

Oferta z najniższą ceną/kosztem 306270

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306270

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Osoba do kontaktu Gmina Drohiczyn

ul. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

Miejsce i termin składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg