TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gliwice: PKM kupi cztery fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy
InfoBus.pl - Opublikowano: 16.06.2018 14:55:28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

44-100 Gliwice

ul.Chorzowska 150

Tel. tel. 32 330 46 00

WWW www.pkm-gliwice.com.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy spełniały co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych przepisach i normach:

- Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") - Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09, zwanej dalej Dyrektywą nr 2007/46/WE - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3;

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(Dz.U.UE.L.2009.200.1 z dnia 2009.07.31), zwanego dalej Rozporządzeniem nr 661/2009 – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I;

- Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej 2015/922 (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I - niskopodłogowych – potwierdzone oświadczeniem wykonawcy, zawartym w punkcie 1.1 Załącznika nr 1.1 do Ogólnych warunków umowy;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25,z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305 z dnia 2015.03.05 z późn. zm.),zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I, a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia;

2. Niezależnie od powyższych warunków, Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy, spełniając wymagania dotyczące autobusów niskopodłogowych, określone w Regulaminie nr 107, posiadały następujące cechy dodatkowe:

- podłoga przeznaczona dla pasażerów stojących tworzy powierzchnię bez stopni, a bezpośredni (tj. bez stopni pośrednich) dostęp do niej z zewnątrz możliwy jest przez I, II i III drzwi główne autobusu;3 / 9

- brak stopni poprzecznych na powierzchni podłogi w przejściu środkowym we wnętrzu pojazdu.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy spełniające wymagania normy EURO VI.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus był już wdrożony do produkcji seryjnej.

5. Oferowane autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne "Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu" lub "Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE", wraz z załącznikami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2012.1137 z dnia 2012.10.18, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25, z późniejszymi zmianami).

6. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania (art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Ogólnych warunkach umowy (punkt 17 SIWZ).

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 5 lipiec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
PKM
PKM Gliwice
Gliwice
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.