TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gliwice szykują się na elektrobusy. Trzy punkty ładowania
InfoBus.pl - Opublikowano: 08.03.2019 09:00:04
PKM Katowice już mają szybką ładowarkę. Od Ekoenergetyki.

PKM Gliwice coraz poważniej myśli o zakupie autobusów elektrycznych i już pracuje nad infrastrukturą do ich ładowania. Znamy miejsca, gdzie staną ładowarki do elektrobusów.

PKM Gliwice coraz poważniej myśli o zakupie autobusów elektrycznych. Nie może się to odbyć bez uwzględnienia infrastruktury koniecznej do obsługi takich pojazdów, której brak w Gliwicach. Przewoźnik chce to zmienić i w tym celu zwrócił się on do wykonawców z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamówienie jest częścią projektu aplikującego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020.

Elektryczne plany

Inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie w trzech lokalizacjach:

1. zajezdnia autobusowa PKM, przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach,

2. końcowy przystanek na ul. Nowy Świat w Gliwicach,

3. końcowy przystanek na ul. Czapli w Gliwicach.

W miejscu planowanej inwestycji na terenie zajezdni autobusowej aktualnie znajduje się parking dla autobusów. W ramach planowanych prac część parkingu zostanie przebudowana w następujący sposób: zostanie wybudowana nowa stacja transformatorowa oraz zostaną wyznaczone miejsca do parkowania i ładowania autobusów. Przeznaczenie terenu nie zostanie zmienione, zaś obszar na którym będą prowadzone prace nie przekroczy 0,5 ha. Planowany zakres prac to:

- przystosowanie instalacji do zwiększonego poboru energii elektrycznej,

- budowa odcinka linii średniego napięcia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN do stacji transformatorowej odbiorcy,

- budowa stacji transformatorowej z transformatorami o mocy wg potrzeb i przekładni 20/0,4kV oraz 6/0,4kV,

- budowa instalacji rozdzielczej,

- przygotowanie linii kablowej zasilającej stację szybkiego ładowania o mocy 200 kW w miejsce wskazane przez zamawiającego,

- budowa złączy kablowych dla zasilenia 10 sztuk ładowarek wolnego ładowania o mocy 40 kW każda oraz doprowadzenie do nich zasilania,

- roboty rozbiórkowe terenu tj.: frezowanie istniejącej nawierzchni, demontaż płyt betonowych, demontaż trylinki,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- zbadanie stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w razie konieczności naprawienie lub wymiana na nowe zniszczonych odcinków kanalizacji,

- ułożenie nowej nawierzchni z konstrukcji rozbieralnej.

Z kolei na wskazanych przystankach autobusowych w ramach prac inwestycyjnych przygotowane zostaną punkty/rozdzielnie zasilające ładowarki szybkiego ładowania o mocy 200 kW, po jednej na każdym przystanku.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa opracuje kompletną, tj. pozwalającą rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć całą inwestycję, dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wybudowania infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów na terenie zajezdni oraz na dwóch przystankach końcowych.

Wykonawca będzie musiał opracować komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami co do przyłączy z TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki zapytania

Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać oferty do 15 marca. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ładowarka
PKM Gliwice
  • Marcin Sojka – 08.03.2019

    Można wywnioskować z umiejscowienia ładowarek że A4 będzie "Eko" 😉

  • Aleksander Koch – 08.03.2019

    Szczerze? Oprócz zajezdni to obydwie lokalizacje są troszkę dziwne... chyba, że miasto wraz z PKM mają jakiejś priorytety co do obsadzenia danych linii autobusami zeroemisyjnymi. Jeśli nie, to moim zdaniem ładowarki winny stanąć na pętli przy ul. Mechaników (Łabędy Huta) lub ul. Toruńskiej (Trynek) oraz na małym placyku przy Placu Piastów. Końcowy przy ul. Nowy Świat (Gliwice Teatr Muzyczny) jest końcowym tylko dla wariantowych kursów linii 840, a jeśli chodzi o ul. Czapli (Gliwice os. Sikornik) to jedynie dla l. 156 i 617 miałoby to rację bytu. Postulowałbym o zmianę jednej lokalizacji.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !