TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gniezno: Gmina zleci świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób
InfoBus.pl - Opublikowano: 15.12.2017 13:11:57

Gmina Gniezno informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób

Gmina Gniezno informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób

Dane zamawiającego:

Gmina Gniezno

62-200 Gniezno

Al. Reymonta 42624

Tel. 614 245 750

Fax. 614 245 751

E-mail sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

WWW www.urzadgminy.gniezno.pl/

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno w następującym zakresie:

Zadanie nr 1 Gniezno – Łukaszewko p. Strzyżewo Paczkowe (linia nr 54) – 29 kursów Wykonanie w dzień nauki szkolnej – 421 km Wykonanie w dzień roboczy, wolne od nauki szkolnej – 409 km Wykonanie w sobotę – 147 km Wykonanie w niedzielę (święto) – 110 km

Zadanie nr 2 Gniezno – Lubochnia (linia nr 56) – 23 kursy Wykonanie w dzień nauki szkolnej – 349 km Wykonanie w dzień roboczy, wolny od nauki szkolnej – 290 km Wykonanie w sobotę – 92 km Wykonanie w niedzielę (święto) – 69 km

Zadanie nr 3 Gniezno – Napoleonowo p. Zdziechowę (linie nr 61 i 62) – 9 kursów Wykonanie w dzień nauki szkolnej – 138 km Wykonanie w dzień roboczy, wolny od nauki szkolnej – 103 km Wykonanie w sobotę – 52 km Razem: Wykonanie w dzień nauki szkolnej – 908 km Wykonanie w dzień roboczy, wolny od nauki szkolnej – 802 km Wykonanie w sobotę – 291 km Wykonanie w niedzielę (święto) – 179 km Wg załączonego kompletu rozkłady jazdy dla poszczególnych linii.

Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług : 1) usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 2) środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ( Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.); 3) usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne; 4) do realizacji zadania / obsługi linii wykonawca musi dysponować 2 autobusami; 5) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie od następstwa nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej; 6) Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 30 min od wystąpienia awarii; 7) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności w zakresie realizacji zamówienia : kierowców autobusowych wykonujących niniejszą usługę.

Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę ( bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 19 grudzień 2017 r.  

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
linie
świadczenie usług
lokalny transport zbiorowy osób
Gmina
Gniezno
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.