TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gromadka: Wybiera ofertę Mercus
- Opublikowano: 13.10.2020 17:11:35

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Gromadka

59-706 Gromadka

gen. Władysława Sikorskiego 9

Tel. 757 382 452

Fax. 757 382 472

E-mail j.gorny@gromadka.pl

Województwo dolnośląskie

Powiat bolesławiecki

Treść zamówienia Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno – użytkowych. Opis tych parametrów określony będzie przez Wykonawcę poprzez wypełnienie prawej strony tabeli znajdującej się w "Minimalnych wymaganiach dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich" – wymagania te stanowią załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 235000.00 Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Żurawia, nr 43, lok. 201

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 271707.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 271707.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 315372.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Gromadka

ul. gen. Władysława Sikorskiego 9

59-706 Gromadka


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor