TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Grzywna za dobre serce kierowcy autobusu
RZECZPOSPOLITA - Opublikowano: 18.05.2017 12:42:19

Jak informuje Rzeczpospolita - inspektorzy transportu drogowego zauważyli, że autobus Mercedes wykonujący regularne przewozy pasażerów odjechał z przystanku w Olsztynie dziewięć minut przed czasem przewidzianym w rozkładzie jazdy. W drodze wysadził dwie pasażerki w miejscach poza przystankami.

Kierowca twierdził, że z przystanku odjechał zgodnie z rozkładem, a w trakcie kursu wysadził nie dwie, ale tylko jedną pasażerkę, która źle się poczuła. Z nagrania nie wynika, by wysiadła jeszcze jedna osoba.

Główny inspektor transportu drogowego utrzymał w mocy wymierzoną karę – 3,5 tys. zł za oba przewinienia. Powołując się na zgromadzony materiał dowodowy ustalił, że kierowca wysadził dwie pasażerki koło skrzyżowania z ulicą, którą się poruszał. Nagranie z wideorejestratora i dokumentacja fotograficzna potwierdzają, że były to dwie kobiety. Nie potwierdzają natomiast, by którakolwiek z nich czuła się źle. Po opuszczeniu autobusu każda przeszła energicznie na drugą stronę ulicy.

– Wysadzając pasażerów w miejscach niebędących przystankami z rozkładu jazdy, kierowca naruszył warunki zezwolenia udzielonego przewoźnikowi – stwierdził główny inspektor transportu drogowego. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym w zezwoleniu na wykonywanie regularnego transportu osób określa się w szczególności m.in. miejscowości, w których znajdują się przystanki. Warunków określonych w zezwoleniu nie stosuje się jedynie w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, np. robót drogowych, blokad czy awarii.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przedsiębiorca wytknął inspektorom, iż nie uwzględnili faktu, że jedna z wysadzonych pasażerek źle się poczuła, a drugiej w ogóle nie przesłuchali.

Sąd nie dopatrzył się jednak naruszeń prawa i oddalił skargę. Przedwczesny czas odjazdu autobusu z przystanku ustalono na podstawie czasu na wideorejestratorze.

Pasażerka podała wprawdzie, że kierowca wysadził ją przed przystankiem, gdyż źle się poczuła, z nagrania wynika jednak, że niezwłocznie po jej wyjściu z autobusu kierowca odjechał, nie interesując się jej losem, a kobieta poszła w obranym kierunku.

Za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, a dotyczących ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków, grozi kara pieniężna 3 tys. zł.

sygnatura akt: II SA/Ol 222/17


WIĘCEJ
Sprawdź też:
kierowca
ITD
kontrola

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.