TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Homologacyjne zmiany ograniczników prędkości. Dla M2 i M3
InfoBus.pl - Opublikowano: 14.11.2020 17:00:14
Homologacyjne zmiany ograniczników prędkości. Dla M2 i M3

MI proponuje zmianę przepisów dot. ograniczników prędkości i kontroli liczników

Zmiany terminologii, zwolnienie odpowiednio starych pojazdów z obowiązku posiadania ograniczników prędkości, przeniesienie wydawania odstępstw od obowiązku z ministerstwa do TDT przewiduje projekt ustawy, opublikowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym przewiduje dostosowanie przepisów do unijnych, m.in. przez wprowadzenie przewidzianych europejskimi regulacjami kategorii homologacyjnych: M2, M3 oraz N2, N3 do przepisów o ogranicznikach prędkości.

Katalog pojazdów

W efekcie projekt przewiduje, że pojazd kategorii M2 oraz M3 powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający maksymalna? prędkość do 100 km/h. Natomiast pojazd kategorii N2 oraz N3 powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający maksymalna? prędkość do 90 km/h.

Jednocześnie projekt uzupełnia katalog pojazdów, których obowiązek posiadania ogranicznika nie dotyczy o pojazdy kategorii N3 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton, zarejestrowane przed 1 stycznia 1988 r., a także pojazdy kategorii N2, M2 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 10 ton, zarejestrowane przed dniem 1 października 2001 r.

Projektowane przepisy przenoszą uprawnienie do wydania w indywidualnym, uzasadnionym przypadku odstępstwa od tych warunków technicznych z ministra właściwego ds. transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Liczne odstępstwa

Uzasadnia się to "bardzo dużą", rzędu 1400 rocznie, liczbą wniosków o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do resortu. W przypadku pozostawienia tego zadania we właściwości ministra właściwego do spraw transportu wymuszałaby to stworzenie nowych stanowisk pracy - podkreśla się w uzasadnieniu.

Dodatkowo, posiadacze niektórych typów pojazdów nie będą musieli - jak dziś - w ciągu 24 dni od wymiany drogomierza, przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu jego wskazania.

Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej. Oznacza to, ze zwolnione z nie będą np. wózki widłowe czy maszyny budowlane.

Z procedury związanej z wymiana? drogomierza wyłącza się też w projekcie pojazdy należące do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP na podstawie odpowiednich umów. Nie będą musiały przechodzić jej także pojazdy Sił Zbrojnych RP, SOP, Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej oraz pojazdy Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową. (PAP)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
autokar