TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jabłonna: Urząd Gminy zleci dowóz dowóz uczniów
InfoBus.pl - Opublikowano: 27.07.2018 18:10:25

Urząd Gminy w Jabłonnie informuje o ogłoszonym przetargu na dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

Urząd Gminy w Jabłonnie informuje o ogłoszonym przetargu na dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

Dane zamawiającego:

Urząd Gminy w Jabłonnie

23-114 Jabłonna

Majątek 22

Tel. 815 610 577

Fax. 815 610 065

E-mail jablonna_g@woi.lublin.pl

WWW www.jablonna.lubelskie.pl

Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki

Przedmiotem Zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do: - Zespołu Szkół w Jabłonnie - Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, - Zespołu Szkół w Piotrkowie – Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, - Szkoły Podstawowej w Czerniejowie – Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, - Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki.

Usługa dowożenia polega na transporcie uczniów z miejsca zamieszkania (tj. przystanków) do szkół oraz transporcie po zajęciach do miejsca zamieszkania. Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jabłonnie na trasie: Jabłonna - Tuszów - Wierciszów – Jabłonna – 36 uczniów (w tym czworo dzieci pięcioletnich).

Część 2 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Skrzynice - Chmiel-Kolonia - Chmiel – Piotrków – 99 uczniów (w tym siedmioro dzieci pięcioletnich), dwa autobusy, jeden jadący przez Skrzynice-Chmiel- Piotrków, drugi Chmiel-Kolonia – Chmiel- Piotrków).

Część 3 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Piotrkówek – Piotrków – 11 uczniów (z dowozu będzie korzystało również około 19 uczniów wykupując bilet na własny koszt).

Część 4 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie (33 uczniów, w tym dwójka dzieci pięcioletnich) i Zespołu Szkół w Jabłonnie (15 uczniów) na trasie: Chmiel- Kolonia – Czerniejów – Jabłonna – łącznie 48 uczniów.

Część 5 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach na trasie: Skrzynice Pierwsze - Skrzynice Kolonia – Skrzynice Pierwsze - 12 uczniów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, godzin odjazdu, liczby przewożonych uczniów wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w czasie od 15 do 30 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku organizacji zajęć dodatkowych w dniach nauki szkolnej, w godzinach popołudniowych (andrzejki, choinka, zabawa karnawałowa, rekolekcje), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.

Szczegółowe rozkłady jazdy będą dokładnie ustalane z wybranym Wykonawcą i bezpośrednio z dyrektorem danej szkoły w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem roku szkolnego tj. do 27 sierpnia 2018 r.

W każdym miesiącu szkoła sporządzi imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia. W zależności od sytuacji losowych liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego może ulec zmianie, zmiana ta będzie powodować zmianę w imiennym wykazie uczniów. W związku z tym przewiduje się możliwość zmiany miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.

Nadzór nad przewożonymi uczniami (poprzez odrębną od kierowcy osobę) szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu, sprawdzaniu stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu należy do Wykonawcy.

Pojazdy dowożące dzieci powinny być sprawne technicznie (w tym działające ogrzewanie), z homologacją, aktualnym OC i NW.

Wszystkie dowożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.

Każdy z autobusów powinien być wyposażony w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu, a dyspozytorem przewoźnika, który utrzymywać będzie łączność z Zespołem Administracyjnym Szkół w Jabłonnie i dyrektorami szkół.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 1 sierpień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
dowóz dzieci
szkoła
Urząd Gmin
Jabłonna
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.