TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jaraczewo: Otokar dostarczy autobus
- Opublikowano: 07.10.2020 18:44:28

Dostawa 34-osobowego (33+1) autobusu przystosowanego do osób niepełnosprawnych

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

63-233 Jaraczewo

Jarocińska 1

Tel. 627 473 102

Fax. 627 473 102

E-mail ug@jaraczewo.pl

Województwo wielkopolskie

Powiat jarociński

Treść zamówienia Dostawa 34-osobowego (33+1) autobusu przystosowanego do osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, autobusu 34-osobowego (33 pasażerów siedzących + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich (wówczas autobus musi pomieścić co najmniej 25 pasażerów siedzących). Autobus oraz wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ.

Wynik przetargu NAZWA: Dostawa 34-osobowego (33+1) autobusu przystosowanego do osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 455000.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BUS TRANS TECHNIK Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Municypalna 45

Kod pocztowy: 02-281

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 559650.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 559650.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 559650.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor