TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jastrzębie-Zdrój: MZK zleci świadczenie autobusowych usług przewozowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.10.2019 23:48:14

Międzygminny Związek Komunikacyjny informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Międzygminny Związek Komunikacyjny informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Dane zamawiającego:

Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Przemysłowa 1

Tel. +48 324763474

Fax. +48 324763474

WWW www.mzkjastrzebie.com

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar gminy Suszec

Wykaz i krótki opis warunków:

Aktualna licencja (lub zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie złożenie w oryginale zobowiązania podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami (autobusami): typu: midi (tabor typu C) o maksymalnej długości do 8,5 m i pojemności co najmniej 35 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w ilości minimum 2 pojazdów spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 5 — nie starsze niż wyprodukowane w 2013 roku i typu midi (tabor typu C) o maksymalnej długości do 8,5 m i pojemności co najmniej 20 miejsc (miejsca siedzące + stojące) w ilości minimum 2 pojazdów (w tym 1 autobus rezerwowy) spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5 — nie starszych niż wyprodukowany w 2013 roku. Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanie usług, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie: wymagane minimum – 1 usługa publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych obejmująca minimum 30 000 wozokilometrów w trakcie jednego roku, realizowana w ramach jednego zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 4 listopad 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
Międzygminny Związek Komunikacyjny
MZK Jastrzębie-Zdrój
MZK
Jastrzębie-Zdrój
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.