TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Klasyk w Radomsku: R&G vs. mpTechnology
TransInfo.pl - Opublikowano: 16.05.2019 11:30:32
Klasyk w Radomsku: R&G vs. mpTechnology; fot. UM Radomsko

Firmy R&G i mpTechnology ponownie spotkały się w Radomsku, gdzie walczą o kontrakt na tablice SDIP.

Radomsko trzeci raz czekało na oferty od wykonawców, z których jeden miałby dostarczyć i zamontować dwustronne tablice przystankowe LED oraz zbudować instalację elektryczną zalicznikową w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku".

Przypomnijmy, że poprzedni przetarg został unieważniony wskutek odwołania wniesionego przez mpTechnology. Jednak tym razem wszystko wskazuje na to, że finał będzie pozytywny, bowiem zamawiający otrzymał dwie oferty (mieszczące się w budżecie miasta, tj. w kwocie 821 947,17 PLN brutto):

  • R&G PLUS Sp. z o. o. z ceną 811 800,00 PLN,

  • mpTechnology Sp. z o. o z ceną 819 180,00 PLN.


Obie firmy zaproponowały ten sam okres gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. 72 miesiące. To oznacza, że cena (choć różnica jest minimalna) zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zatem to R&G jest bliżej zwycięstwa obecnego przetargu.

Zamówienie dotyczy inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawca, który wygra obecny przetarg będzie musiał zrealizować przedsięwzięcie w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót polegających na dostawie i montażu 17 sztuk dwustronnych tablic przystankowych LED wraz z konstrukcjami wsporczymi (słupami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo), wraz z podłączeniem do sieci energetycznej, wyposażonymi co najmniej w złącza i modemy przemysłowe GPRS/EDGE/UMTS,

- wykonanie zalicznikowej instalacji elektrycznej służącej do zasilania tablic i wiat przystankowych,

- dostarczenie, wdrożenie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego,

- integrację oprogramowania serwerowego z systemem do planowania rozkładu jazdy, będącym w posiadaniu MPK w Radomsku,

- integrację systemu ze stroną internetową,

- szkolenie personelu,

- przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń oraz instalację oprogramowania na dyspozytorni MPK.

Lokalizacja nowych tablic

Tablice mają być zlokalizowane na następujących przystankach: A. Krajowej Bloki, A. Krajowej Garaże, L. Czarnego Poczta, L. Czarnego Basen, Piastowska Bursa, Piastowska Bank, Piastowska Tysiąclecia (N), Piastowska Tysiąclecia (P), Plac 3 Maja Poczta, Plac 3 Maja Park, Reymonta Radomka, Reymonta Centrum Handlowe, Reymonta Kościuszki, Krasickiego Biedronka, 11 Listopada Szkoła (N), 11 Listopada ZMG (N), Batorego. Będą to tablice 5-wierszowe, a na przystankach Plac 3 Maja Poczta i Plac 3 Maja Park – tablice 8-wierszowe.

Specyfikacja tablic

Tablice przystankowe dwustronne muszą współpracować z istniejącym systemem pasażerskiej informacji przystankowej autorstwa firmy R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca, w który wyposażone są wszystkie autobusy komunikacji miejskiej w Radomsku, który dzięki sygnałowi GPS i Wi-Fi pozwala na aktualną lokalizację każdego pojazdu autobusowego, czas przyjazdu – odjazdu. Tablice będą wykonane w technologii LED (diody w kolorze pomarańczowym). Mają one pokazywać nie tylko informacje o najbliższych odjazdach autobusów, lecz również komunikaty specjalne, które pojawiać się będą w dolnym wierszu. W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablica będzie wyświetlać informację rozkładową.

Ponadto, tablice powinny być wyposażone w wandaloodporny przycisk na konstrukcji wsporczej, uruchamiający zapowiedź głosową dotyczącą informacji o odjazdach prezentowanych na tablicy. W standardzie znaleźć się ma układ automatycznej regulacji jasności świecenia. Każda z tablic będzie wyposażona w czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobierze jasność świecenia diod w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia. Powierzchnie czołowe każdej ze stron tablicy będą odchylone od pionu od 5° do 8° w kierunku chodnika.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
mpTechnology
R&G
Radomsko