TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: ROKBUS kupi 4 niskoemisyjne autobusy klasy max
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.08.2018 13:42:38 1 komentarz

Zakład Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości 11,8÷12,2 m klasy MAXI

Zakład Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości 11,8÷12,2 m klasy MAXI

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o.o.

62-090 Rokietnica

Rolna 39

Tel. 061/ 814 54 31

E-mail przetargi@rokbus.com.pl

WWW rokbus.com.pl/przetargi

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości 11,8÷12,2 m klasy MAXI

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie również do:

1. przeprowadzenia co najmniej czterodniowego szkolenia 4 (czterech) pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi i napraw autobusów (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) będących przedmiotem zamówienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, przy wykorzystaniu autobusów będących przedmiotem dostawy, materiałów multimedialnych i tradycyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 32 godziny zegarowe. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony przez Strony. Szkolenie przeprowadza się wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. 7.00-15.00. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę oraz uczestników szkolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2. udzielenie Zamawiającemu autoryzacji serwisowej ASO na potrzeby wewnętrzne. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsług technicznych i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż te określone w Załączniku nr 2.3 do SIWZ;

3. dostarczenia wyposażenia elektronicznego (dedykowanych urządzeń i systemów), wyposażenia dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją, w tym oprzyrządowania, aparatury diagnostycznej (silnika, skrzyni biegów, instalacji CAN, układu pneumatycznego) narzędzi specjalistycznych niezbędnych do wykonywania obsługi technicznej i napraw gwarancyjnych autobusów, a także oprogramowania (pełnych licencji) i koniecznych urządzeń wykorzystujących to oprogramowanie, według wymagań wynikających z Załącznika nr 2.1 do SIWZ oraz dostarczanie aktualizacji oprogramowania co najmniej przez okres trwania gwarancji;

4. dostarczenia dedykowanego wyposażenia elektronicznego oraz systemów przygotowania i ładowania danych rozkładowych oraz zapowiedzi głosowych – według wymagań wynikających z Załącznika nr 2.1 do SIWZ – umożliwiające funkcjonowanie autobusu w ramach Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w ramach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (zwanego dalej ZTM Poznań), wyposażenia dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją i oprogramowanie (pełne licencje), o którym mowa w §3 ust 1 lit. e) wzoru Umowy;

5. dostarczenia systemu monitoringu w ramach każdego z autobusów, spełniającego warunki szczegółowo określone w Załączniku nr 2.2 do SIWZ;

6. dostarczenia Zamawiającemu, pełnej dokumentacji naprawczej i obsługowej w języku polskim, nośniki z oprogramowaniem oraz urządzenia niezbędne do obsługi zakupionych autobusów, zgodnie z Załącznikiem 2.1 do SIWZ a także dokumentację, która zgodnie z polskimi przepisami prawa, dopuszcza ich eksploatację i3 / 7 rejestrację na rynku polskim. Brak ww. dokumentacji spowoduje przesunięcie terminu odbiorów autobusów z winy wykonawcy, co będzie jednoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy dostawy przez Wykonawcę.

Wszystkie oferowane autobusy muszą być: wyprodukowane przez tego samego producenta, identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji, wyposażenia oraz organizacji przestrzeni pasażerskiej, posiadać tę samą kolorystykę i stylizację, z wyłączeniem różnic wynikających z wymagań kompletacyjnych SIWZ.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 7 wrzesień 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Zakład Usług Komunikacyjnych
ROKBUS
Kraków
  • citaro – 31.08.2018

    "Kraków: ROKBUS kupi 4 niskoemisyjne autobusy klasy max"Czytaj więcej: http://infobus.pl/krakow-rokbus-kupi-4-niskoemisyjne-autobusy-klasy-max_more_107850.htmlCo to ma wspólnego z Krakowem?

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.