TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kutno: MZK kupi 2 autobusy z całkowicie niską podłogą
InfoBus.pl - Opublikowano: 08.06.2019 11:17:22

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych w 2019 roku

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych w 2019 roku

Dane zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno

Cmentarna 1

Tel. +48 242547432

Fax. +48 242547432

E-mail mzk@mzk.kutno.pl

WWW www.mzk.kutno.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 fabrycznie nowych autobusów miejskich z całkowicie niską podłogą wyprodukowanych w 2019 roku

1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa 2 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowym (ON).

2. Autobusy, o których mowa w pkt 1 muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 4 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, nieużywane do badań, prezentacji, testów lub celów o podobnym charakterze.

4. Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się na dzień składania oferty w ciągłej produkcji seryjnej producenta, tzn. były już sprzedawane przez Wykonawcę (marka, model i rodzaj napędu).

5. Wszystkie autobusy dostarczone Zamawiającemu (zwane również pojazdami) stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

a) być identyczne, pod względem parametrów technicznych i kompletacji, posiadać tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej,

b) być wyprodukowane przez tego samego producenta,

c) posiadać takie podzespoły danego rodzaju, które we wszystkich pojazdach są identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji oraz zostały wyprodukowane przez tego samego producenta.

6. Wykonawca zagwarantuje właściwą konstrukcję pojazdów (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami do niej.

8. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowym zamówieniu udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Oferta Wykonawcy, którego deklarowany udział, w realizacji zamówienia, towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw nie przekracza 50 % zostanie odrzucona na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 11 czerwiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Miejski Zakład Komunikacji
MZK Kutno
Kutno
MZK