TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kutno: MZK zleci dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 autobusów niskopodłogowych
InfoBus.pl - Opublikowano: 08.06.2019 11:25:38

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje o przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku 

Dane zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno

Cmentarna 1

Tel. +48 242547432

Fax. +48 242547432

E-mail mzk@mzk.kutno.pl

WWW www.mzk.kutno.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym (ON), wyprodukowanych w 2019 roku.

2. Autobusy, o których mowa w pkt 1 muszą spełniać wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej - Załączniku nr 4 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

3. Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ustalonym terminem odbioru, nieużywane do badań, prezentacji, testów lub celów o podobnym charakterze.

Autobusy muszą być wyposażone w silnik spełniający wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń EURO 6.

4. Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się na dzień składania oferty w ciągłej produkcji seryjnej producenta, tzn. były już sprzedawane przez Wykonawcę (marka, model i rodzaj napędu).

5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 3 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym(dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzieloną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

6. Autobusy powinny spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 855 z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 53, 60), posiadać świadectwo homologacji oraz SORT – 2 kopia Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez dostarczone autobusy, opracowanego wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport), w kompletacji i wyposażeniu zgodnym z dostarczonym pojazdem w tym z zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów – jeżeli dotyczy, most napędowy) i rozmiarem ogumienia identycznych z dostarczonymi autobusami. Raport powinien być wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostką badawczą, upoważnioną do wykonywania testu i sporządzenia raportu.

7. Wszystkie autobusy (zwane również pojazdami) stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

a) być identyczne, pod względem parametrów technicznych i kompletacji, posiadać tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej,

b) być wyprodukowane przez tego samego producenta,

c) posiadać takie podzespoły danego rodzaju, które we wszystkich pojazdach są identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji oraz zostały wyprodukowane przez tego samego producenta.

8. Pojazdy muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w Polsce.

9. Wykonawca zagwarantuje właściwą konstrukcję pojazdów (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

11. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowym zamówieniu udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Oferta Wykonawcy, którego deklarowany udział, w realizacji zamówienia, towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw nie przekracza 50 % zostanie odrzucona na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

12. Kody opisujące przedmiot zamówienia:

1) 34121100-2 – Autobusy transportu publicznego

2) 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

3) 66114000-2 – Usługi leasingu finansowego /operacyjnego/

13. Dostawa ma nastąpić w formie leasingu operacyjnego określonych w Zał. nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy leasingu

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 18 czerwiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Miejski Zakład Komunikacji
MZK Kutno
Kutno
MZK
leasing operacyjny
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.