TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź: Bus & Truck Service zajmie się serwisem Urbino 18
- Opublikowano: 03.09.2020 18:38:29

Serwisowanie autobusów używanych marki Solaris Urbino 18

Wyniki przetargów

Branża samochody:

naprawa, serwis - autobusy

Dane organizatora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o.

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6

Tel. +48 426721138

Fax. +48 426721229

E-mail dgrzelak@mpk.lodz.pl

Województwo łódzkie

Powiat łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia Serwisowanie autobusów używanych marki Solaris Urbino 18


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: kompleksowe utrzymanie techniczne autobusów 62 sztuk autobusów marki Solaris Urbino 18, wyprodukowanych i włączonych do eksploatacji u zamawiającego w 2008 r., w podziale na następujące grupy: 1) grupy 25 sztuk autobusów marki Solaris Urbino 18 o numerach bocznych: 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898; 2) grupy 37 sztuk autobusów marki Solaris Urbino 18 o numerach bocznych: 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850. Przez kompleksowe utrzymanie techniczne rozumie się: obsługi pogwarancyjne, obsługi techniczne, naprawy bieżące, akcje serwisowe zalecane przez producenta, obsługi codzienne w zakresie zaplecza technicznego.

Wynik przetargu Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Serwisowanie autobusów używanych marki Solaris Urbino 18

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 13/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Bus & Truck Service sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Stołeczna 67

Miejscowość: Wyględy

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Kod pocztowy: 05-083

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 292 250.19 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 286 317.10 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 50113000-0: Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-132

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska

E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl

Tel.: +48 426721138

Faks: +48 426721229Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis