TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź: Miasto kupi mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej
InfoBus.pl - Opublikowano: 15.04.2019 22:42:58

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę samochodu uprzywilejowanego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę samochodu uprzywilejowanego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew

Dane zamawiającego:

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi

90-926 Łódź

Piotrkowska 104

Tel. +48 426384888

Fax. +48 426384877

E-mail zamowienia@uml.lodz.pl

WWW bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodu uprzywilejowanego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 450), Rozporządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.4.2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy nr 1 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30.6.2008 r.).

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 26 kwiecień 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
mikrobus
Łódź
Urząd Miasta
Ochotnicza Straż Pożarna
Łódź-Mikołajew