TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź: Sprzedaż autobusu
- Opublikowano: 10.06.2020 13:32:38

Sprzedaż autobusu

Sprzedaż

Branża

autobusy

Dane organizatora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6

Tel. +48 426721120

WWW http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=24642&WZ-ZZ-502-5%2F20

Województwo łódzkie

Powiat łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia Sprzedaż autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzedaż autobusu

2630 Jelcz M081MB3


2006


300,00 PLN

Sprawny, bez informacji pasażerskiej i kasowników

2. 2634 Jelcz M081MB3


2006


300,00 PLN

Sprawny, bez informacji pasażerskiej i kasowników

Specyfikacja http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=24642&WZ-ZZ-502-5%2F20

LINK do SIWZ http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=24642&WZ-ZZ-502-5%2F20

Wadium 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) na każdy wymieniony w ogłoszeniu pojazd (tj. na każdą pozycję z tabeli). Maksymalna kwota wadium – 600,00 PLN

Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących stanu pojazdów na terenie

Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2, ul. Nowe Sady 15 jest p. Piotr Mitera: 42/689-19-28, e-mail:

pmitera@mpk.lodz.pl.

Wymagany termin realizacji zamówienia Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu złożenia oferty

Miejsce i termin składania ofert

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6


2020-06-04

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK

Uwagi Skan ofert wypełnionych zgodnie z formularzem cenowym wraz z oświadczeniami, których wzór stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz z dowodem wpłaty wadium, należy składać do dnia 4 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 br. na adres mailowy ahassa@mpk.lodz.pl "NIE OTWIERAĆ DO

DNIA 4.06.2020 GODZ. 12:00 WZ/ZZ/502-5/2


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też: