TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź: Sprzedaż autobusu
- Opublikowano: 15.09.2020 17:14:17

sprzedaż autobusu

Sprzedaż

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Dane organizatora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Łódź Spółka z o.o

90-132 Łódź

Tramwajowa 6

Tel. 42 672 14 31

WWW www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=25210&Sprzeda%C5%BC+autobusu

Województwo łódzkie

Powiat łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia sprzedaż autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia sprzedaż autobusu Mercedes-Benz 671 O345G CONECTO

Specyfikacja http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=25210&Sprzeda%C5%BC+autobusu

LINK do SIWZ http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=25210&Sprzeda%C5%BC+autobusu

Załączniki do spec. powiadomienie_2020_09_10_1.doc

Wymagania Wadium: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy MPK – Łódź Spółka z o.o., tj.: Bank PEKAO S.A. O/Łódź S.A. nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270.


4 Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli uczestnik postępowania (kupujący):

a) nie dokona wpłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury pro forma na rachunek bankowy MPK - Łódź Spółka z o.o. kwoty stanowiącej cenę zakupionego pojazdu; faktura pro forma zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu ofertowym - załącznik nr 1

b) nie odbierze zakupionego pojazdu w terminie określonym w oświadczeniu – załącznik nr 2

c) dokona zmiany ceny zaoferowanej na niższą w okresie związania ofertą.


Wadium dotyczące ofert nie wybranych jako najkorzystniejsze, zostanie bezzwłocznie zwrócone na konto oferenta.

Wadium 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych).

Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących stanu pojazdu Mercedes-Benz na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2, ul. Nowe Sady 15 jest p. Piotr Mitera: 42/689-19-28, e-mail: pmitera@mpk.lodz.pl;

Osobą prowadzącą postępowanie jest p. Weronika Więcławska

tel. (42) 672 14 37, e-mail: wwieclawska@mpk.lodz.pl

Miejsce i termin składania ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Łódź Spółka z o.o

90-132 Łódź

Tramwajowa 6, godz. 14:00


2020-09-14

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu złożenia oferty.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Uwagi Skan ofert wypełnionych zgodnie z formularzem cenowym wraz z oświadczeniami, których wzór stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz z dowodem wpłaty wadium, należy składać do dnia 14 września 2020 r. do godziny 14:00 br. na adres mailowy wwieclawska@mpk.lodz.pl "NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.09.2020 GODZ. 14:00 WZ/ZZ/502-7/20".

Data dodania 2020-09-11

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor