TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lubin: PKS kupi 25 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG
InfoBus.pl - Opublikowano: 20.05.2019 02:37:13

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna informuje o ogłoszonym przetargu na zakup 25 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna informuje o ogłoszonym przetargu na zakup 25 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG

Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna

59-300 Lubin

Ścinawska 22

WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17511

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie 25 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych CNG do obsługi publicznego transportu zbiorowego

Opis przedmiotu zamówienia: Głównym celem projektu, zgodnie z celem priorytetu 3, działania 3.4 RPO WD 2014-2020, jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych na potrzeby realizowania usług transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego. Cel projektu to przede wszystkim redukcja niskiej emisji produktów spalania paliw oraz poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców powiatu, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi połączeń podmiejskich. Niskoemisyjny, sprawny transport publiczny sprzyja ograniczaniu transportu indywidualnego, co dodatkowo oznacza zmniejszenie emisji gazów oraz większe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Użytkownikami będą mieszkańcy powiatu korzystający z transportu publicznego oraz mieszkańcy gm. ościennych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie udziału transportu publicznego na terenie powiatu dzięki poprawie jakości (komfortu, bezpieczeństwa, punktualności) przejazdów liniami autobusowymi,

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków transportu publicznego i zwiększenie liczby podróżnych,

3. Poprawa komfortu podróży komunikacją autobusową, m.in. dzięki klimatyzacji, systemom informacji dla podróżnych, nowoczesnym fotelom, sieci WiFi,

4. Stworzenie warunków do integracji transportu zbiorowego i nieemisyjnego transportu indywidualnego (m.in. transport rowerów),

5. Zwiększenie mobilności niepełnosprawnych – poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczny przejazd os. z niepełnosprawnościami,

6. Zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych mieszkańców powiatu lubińskiego – dzięki zwiększeniu udziału transportu publicznego,

7. Poprawa stanu środowiska poprzez znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2, NOx)i hałasu.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki zmniejszeniu ruchu indywid.

Wysoka jakość komunikacji zbiorowej przekłada się na większą mobilność transportową mieszkańców, wzrost konkurencyjności regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tym samym projekt wykazuje pełną zgodność z celem głównym RPO WD 2014-2020, którym jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem jest zakup w ramach RPO WD 2014-2020 pt.:"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego" nr projektu: PRDS.03.04.01-02-0006/19.

Przedmiotem projektu jest zakup 25 nowoczesnych, zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu poprawy warunków publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego należącego do LGOI.

W ramach zadania planowany jest zakup taboru autobusowego - 25 sztuk nowoczesnych autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (CNG).

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 28 maj 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
cng
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
PKS Lubin
Lubin