TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lublin: ZTM kupi 20 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.06.2018 18:00:37

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje o ogłoszonym przetargu na zakup i dostawę 20 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje o ogłoszonym przetargu na zakup i dostawę 20 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych

Dane zamawiającego:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

20-701 Lublin

Nałęczowska 14

Tel. +48 814662900

Fax. +48 814662901

E-mail ksiwy@ztm.lublin.eu

WWW ztm.bip.lublin.eu

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 20 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych

Uwaga: Zamawiający informuje, że dla niniejszego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. W toku dialogu Zamawiający zebrał informacje w zakresie niezbędnym dla przygotowania postępowania. Dialog został przeprowadzony z sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Zakup i dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 20 szt. fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych klasy maxi, zwanymi dalej autobusami EV(electric vehicle) lub autobusami identycznych, tej samej marki, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.

2. 11 sztuk ładowarek małej mocy (w tym 9 szt. ładowarek dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 80 kW (2 x 40 kW) i 2 sztuki ładowarek mobilnych o mocy większej lub równej 40 kW) o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji technicznej autobusów EV- Załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 Wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SIWZ, kompatybilnych z dostarczonymi w ramach dostawy Autobusami EV oraz punktem ładowania. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przyłączy je do sieci niskiego napięcia oraz uruchomi (w tym przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek z Autobusami EV)

3. Dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją i przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej 1 punktu ładowania

4. Dostawę narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych, oprzyrządowania, programów do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, o których mowa we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ

5. Dostawę programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także wymaganej dokumentacji przewidzianej w załącznikach do SIWZ, w szczególności we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ

6. Dostawę i uruchomienie systemu telemetrycznego umożliwiającego monitoring pracy urządzeń elektrycznego układu napędowego baterii trakcyjnych i ładowarek, o którym mowa w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis systemu telemetrycznego;

7. Dostawę systemu umożliwiającego monitoring pracy wszystkich ładowarek wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z funkcją sterowania wybranymi parametrami pracy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna autobusów EV, Załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna punktu ładowania oraz Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis systemu telemetrycznego;

8. Dostawę po 1 kole zapasowym dla każdego autobusu EV;

9. Dostawę dodatkowych kaset końcowych w liczbie 20 sztuk;

10. Dostawę zaczepów holowniczych, po jednym z przodu i z tyłu autobusu EV oraz po jednym łączniku zaczepu holowniczego (umożliwiający zamocowanie holu sztywnego przed zderzakiem – jeśli jest przewidywany), w ilości 5 sztuk na całą dostawę;

11. Wykonanie naklejek i oklejenie wszystkich 20 szt. autobusów EV, ładowarek małej mocy oraz wskazanych przez zamawiającego urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania zgodnie z zasadami promocji projektu oraz wytycznymi zamawiającego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych oznaczeń, oraz dodat. dostar. po 2 komplety zapasowe naklejek dla każdego pojazdu i ładowarki.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 12 lipiec 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Zarząd Transportu Miejskiego
elektryk
ZTM
Lublin
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.