TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lutocin: Urząd Gminy zleci dowóz dzieci do szkół
InfoBus.pl - Opublikowano: 10.08.2017 11:26:59

Urząd Gminy w Lutocinie informuje o ogłoszonym przetargu na dowóz dzieci do szkół oraz ze szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Dane zamawiającego:

Urząd Gminy w Lutocinie

09-317 Lutocin

ul. Poniatowskiego 1

Tel. +48236581001,

Fax. +48236581002

E-mail lutocin@lutocin.i-gmina.pl,

WWW bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c57546ac-24f9-4587-8527-4388049a3af2

Przedmiot zamówienia:

Dowóz dzieci do szkół oraz ze szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 zgodnie z harmonogramem tras (załącznik nr 1 do SIWZ) w oparciu o bilety miesięczne. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosowanych przepisów oraz ustawowe przerwy w organizacji roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46 poz. 432). Miesięczne bilety zostaną wydane Zamawiającemu w terminie do 28 każdego miesiąca w roku szkolnym (w miesiącu lutym do 26 na m-c marzec). Łączna liczba dzieci przewidzianych do przewozu – 212, w tym: a) na odległość do 5 km włącznie – 165 osób, b) na odległość powyżej 5 km do 10 km włącznie – 46 osób, c) na odległość powyżej 10 km do 15 km włącznie – 1 osoba. UWAGA – liczba dzieci jest orientacyjna i może ulec zmianie; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych biletów miesięcznych w zależności od liczby dojeżdżających dzieci. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu (po wcześniejszym porozumieniu się z Wykonawcą) w zależności od zmian w planach lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ilości zamawianych biletów miesięcznych oraz w harmonogramie dowozu na rok szkolny 2018/2019.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 16 sierpień 2017 r. 


Sprawdź też:
ogłoszony
linia
bilety
Urząd Gminy
Lutocin
dowóz dzieci

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.