TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MiIR: Trwają konsultacje systemu wsparcia niepełnosprawnych
PAP InfoBus.pl - Opublikowano: 12.07.2018 10:37:30

W połowie maja rząd ogłosił budowę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach prowadzonym przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" odbyło się kolejne wojewódzkie spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W konsultacjach uczestniczyli wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska i wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Minister Witold Słowik podkreślił, że program Dostępność Plus obejmuje nie tylko kwestie infrastruktury, ale także integracji, włączania osób o szczególnych potrzebach w życie społeczne.

- Program Dostępność Plus to postulat nowych ram jakości życia, poprzez zapewnienie wszystkim równych szans w osiąganiu pozycji społecznej, możliwości samodzielnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia. Jego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Program wymaga zaangażowania całej strony rządowej, ale także samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji społecznych – mówił wiceminister Witold Słowik.

Polska jest najszybciej starzejącym się państwem w UE. Obecnie populacja osób powyżej 65. roku życia stanowi 16 proc. mieszkańców Polski. W 2024 roku osiągnie 23 proc. ludności, a w 2050 roku – 33 proc. Osoby z niepełnosprawnościami to teraz 12 proc. populacji Polski.

Tylko 9 proc. nowych budynków użyteczności publicznej jest dostosowanych (2009-2011) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze większe potrzeby są w edukacji – w 48 proc. szkół brakuje osób wspierających w 44 proc. brakuje specjalistów, w 31 proc. barierą jest infrastruktura szkolna. Tylko 20 proc. pojazdów transportu publicznego jest dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo Dostępność Plus

Dostępność Plus jest skoncentrowany głównie na potrzebach osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem).Przyjęte na podstawie programu rozwiązania architektoniczne czy komunikacyjne będą uniwersalne a więc będą służyły także ludziom w pełni sprawnym (windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

Program ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy – uniwersalny i długofalowy, zakładający że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ocena skutków nowych regulacji będzie dokonywana z uwzględnieniem wpływu na osoby z niepełnosprawnościami, a wszystkie nowe inwestycje (budynki, miejsca, transport) będą obowiązkowo zapewniać dostępność już od etapu ich projektowania – po odbiór. Drugi wymiar (bezpośredni) to bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne). Inwestycje polegające na modernizacji/poprawie istniejącej infrastruktury, przestrzeni, środki transportu, stron internetowych czy usług. Mające na celu ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez dodawanie komunikacji alternatywnej w autobusach, budowanie podjazdów i wind zamiast schodów, poprawę jakości różnych usług (zakupów) dla osób z ograniczeniami w percepcji.

Regionalne konsultacje

W połowie maja rząd ogłosił budowę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie się on opierał na trzech filarach. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugi filar to pakiet społecznej odpowiedzialności, a trzeci – program Dostępność Plus.

Regionalne konsultacje systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. W lipcu planowane jest przyjęcie programu Dostępność Plus przez rząd.. (PAP)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
niepełnosprawni
MiIR
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.