TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Morawica: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej
- Opublikowano: 15.10.2020 16:58:50

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Miasto i Gmina Morawica

26-026 Morawica

Spacerowa 7

Tel. 413 114 691

E-mail gmina@morawica.pl

Województwo świętokrzyskie

Powiat kielecki + Kielce

Treść zamówienia Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ). Przedmiotem zamówienia, podzielonym na części, objętym niniejszym postępowaniem, jest realizacja przewozów regularnych osób i bagażu podręcznego na następujących liniach: CZĘŚĆ I Chmielowice-Kawczyn-Dębska Wola-Morawica-Bilcza-Morawica-Dębska Wola-Kawczyn-Chmielowice Zamawiający przewiduje 3 kursy dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w dni robocze. Prognozowane odjazdy z msc. Chmielowice w kierunku msc. Bilcza: 7:30, 13:00, 16:00 Prognozowane odjazdy z msc. Bilcza w kierunku msc. Chmielowice: 6:50, 12:20, 15:20 Szacunkowa długość linii: 29 km (kierunek tam i powrót). Przewidywana liczba wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy: 7 308 km. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Linia przebiegać będzie przez Gminę Morawica. CZĘŚĆ II Radomice II-Radomice I- Łabędziów-Morawica-Bilcza-Morawica-Łabędziów-Radomice I-Radomice II Zamawiający przewiduje 3 kursy dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w dni robocze. Prognozowane odjazdy z msc. Radomice II w kierunku msc. Bilcza: 6:00, 9:00, 16:00 Prognozowane odjazdy z msc. Bilcza w kierunku msc. Radomice II: 13:20, 16:20, 20:40 Szacunkowa długość linii: 25 km (kierunek tam i powrót). Przewidywana liczba wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy: 6 300 km. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Linia przebiegać będzie przez Gminę Morawica. CZĘŚĆ III Drochów Górny-Drochów Dolny-Obice-Dębska Wola-Morawica-Bilcza- Morawica-Dębska Wola-Obice-Drochów Dolny-Drochów Górny Zamawiający przewiduje 3 kursy dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w dni robocze. Prognozowane odjazdy z msc. Drochów Górny w kierunku msc. Bilcza: 5:00, 6:30, 11:30 Prognozowane odjazdy z msc. Bilcza w kierunku msc. Drochów Górny: 6:00, 11:00 14:20 Szacunkowa długość linii: 29 km (kierunek tam i powrót). Przewidywana liczba wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy: 7 308 km. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Linia przebiegać będzie przez Gminę Morawica. CZĘŚĆ IV Zbrza-Dębska Wola-Morawica-Bilcza-Morawica-Dębska Wola-Zbrza Zamawiający przewiduje 3 kursy dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w dni robocze. Prognozowane odjazdy z msc. Zbrza w kierunku msc. Bilcza: 5:00, 7:15, 12:00 Prognozowane odjazdy z msc. Bilcza w kierunku msc. Zbrza: 6:20, 11:20, 17:20 Szacunkowa długość linii: 30 km (kierunek tam i powrót). Przewidywana liczba wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy: 7 560 km. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Linia przebiegać będzie przez Gminę Morawica. CZĘŚĆ V Chmielnik-Celiny-Piotrkowice-Lisów-Zaborze-Brudzów-Wola Morawicka-Morawica -Bilcza -Morawica-Wola Morawicka-Brudzów-Zaborze-Lisów-Piotrkowice-Celiny-Chmielnik Zamawiający przewiduje 5 kursów dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w dni robocze i 3 kursy dziennie na linii (kierunek tam i powrót) w soboty, niedziele i święta. Prognozowane odjazdy w dni robocze z msc. Chmielnik w kierunku msc. Bilcza: 5:30, 8:30, 11:30, 15:00, 20:50 Prognozowane odjazdy w soboty, niedziele i święta z msc. Chmielnik w kierunku msc. Bilcza: 8:30, 11:30, 20:50 Prognozowane odjazdy w dni robocze z msc. Bilcza w kierunku msc. Chmielnik: 7:40, 10:20, 13:50, 16:50, 22:35 Prognozowane odjazdy w soboty, niedziele i święta z msc. Bilcza w kierunku msc. Chmielnik: 10:20, 13:50, 22:35 Szacunkowa długość linii: 54 km (kierunek tam i powrót). Przewidywana liczba wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy: 29 160 km. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Linia przebiegać będzie przez dwie gminy tj. Gminę Morawica i Gminę Chmielnik (na podstawie porozumienia międzygminnego).

Wynik przetargu CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik CZĘŚĆ I - linia komunikacyjna pn: Chmielowice-Kawczyn-Dębska Wola-Morawica-Bilcza-Morawica-Dębska Wola-Kawczyn-Chmielowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 25200 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata

Email wykonawcy: juliettk27@wp.pl

Adres pocztowy: Chomentów 67

Kod pocztowy: 28-305

Miejscowość: Sobków

Kraj/woj.: świętokrzyskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25256.45

Oferta z najniższą ceną/kosztem 25256.45

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25256.45

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik CZĘŚĆ III - linia komunikacyjna pn: Drochów Górny-Drochów Dolny-Obice-Dębska Wola-Morawica-Bilcza- Morawica-Dębska Wola-Obice-Drochów Dolny-Drochów Górny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 25200 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: NORBI - TRANS Kryczka Małgorzata Email wykonawcy: juliettk27@wp.pl Adres pocztowy: Chomentów 67 Kod pocztowy: 28-305 Miejscowość: Sobków Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 25256.46 Oferta z najniższą ceną/kosztem 25256.46 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34566.84 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik CZĘŚĆ IV - linia komunikacyjna pn: Zbrza-Dębska Wola-Morawica-Bilcza-Morawica-Dębska Wola-Zbrza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 26460 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: NORBI - TRANS Kryczka Małgorzata Email wykonawcy: juliettk27@wp.pl Adres pocztowy: Chomentów 67 Kod pocztowy: 28-305 Miejscowość: Sobków Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 25310.88 Oferta z najniższą ceną/kosztem 25310.88 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34322.40 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60100000-9: Usługi w zakresie transportu drogowego

Osoba do kontaktu Miasto i Gmina Morawica

ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-12

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie