TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MPT zbada komunikacyjną frekwencję w Szczecinie
TransInfo.pl - Opublikowano: 31.05.2018 14:30:23
MPT zbada komunikacyjną frekwencję w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie rozstrzygnął przetarg na wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie rozstrzygnął przetarg na wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez ZDiTM oraz sporządzenie analizy z przeprowadzonych badań.

Jako najkorzystniejsza została wybrana propozycja, która wpłynęła od MPTechnology Sp. z o.o. Była to jednocześnie najtańsza oferta i jedyna, która mieściła się w budżecie zamawiającego, a wynosił on 450000,00 PLN.

MPTechnology wykona zamówienie za kwotę 387450,00 PLN brutto. Pozostali oferenci, którzy byli zainteresowani tym zamówieniem to:

  • Trako Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. J. z ceną 720000,00 PLN

  • Via Vistula Franek i Sapoń Sp. J. z ceną 488187,00 PLN.

Analiza dla każdej linii ma zawierać dane takie jak:

- charakterystyka linii (nr, przebieg, długość, dzienna liczba wozokilometrów), dzienna liczba pasażerokilometrów, dzienna liczba pasażerów z rozbiciem na kierunki, średnia długość przejazdu z rozbiciem na kierunki, dzienna liczba miejscokilometrów, wskaźnik wydłużenia linii;

- macierze potoków pasażerskich w układzie: poziomo – przebieg trasy (wszystkie odcinki międzyprzystankowe), pionowo – czas w interwałach półgodzinnych. Dla każdego odcinka międzyprzystankowego i każdego interwału ma być obliczony potok pasażerski jako liczba bezwzględna. Macierz zostanie przedstawiona graficznie. Poszczególne kursy mają być agregowane do poszczególnych interwałów i odcinków międzyprzystankowych według rozkładowego czasu przejazdu podczas badań, co oznacza, że w przypadku np. opóźnienia dany kurs należy przypisać wraz z potokiem pasażerskim tak jakby był on punktualny. Przy budowie macierzy powinny być uwzględnione rozkładowe czasy międzyprzystankowe dla poszczególnych przedziałów czasowych. W macierzy zostaną podane sumaryczne potoki pasażerskie dla wszystkich poszczególnych interwałów czasowych i dla wszystkich odcinków międzyprzystankowych. Ponadto przedstawione będą procentowe udziały potoków w poszczególnych interwałach czasowych i dla poszczególnych odcinków międzyprzystankowych, w stosunku do potoku całodziennego;

- rozkład potoków pasażerskich – ma to być opracowany graficznie wartościowy rozkład potoków pasażerskich zarówno w czasie jak i na całej długości trasy. Będą one opracowane dla każdego kierunku oddzielnie. Rozkład będzie przedstawiony za pomocą linii ciągłej łamanej lub słupkowo;

- macierze wykorzystania zdolności przewozowej – mają być opracowane dla każdego kierunku w układzie: poziomo – przebieg trasy (wszystkie odcinki międzyprzystankowe), pionowo – czas w interwałach półgodzinnych. Dla każdego odcinka międzyprzystankowego i każdego interwału zostanie obliczony wskaźnik wykorzystania zdolności przewozowej (jako ułamek dziesiętny stanowiący relację między potokiem pasażerskim a dysponowaną zdolnością przewozową);

- relatywne rozkłady napełnień dla poszczególnych odcinków międzyprzystankowych - dla każdego odcinka międzyprzystankowego musi zostać wskazany interwał czasowy, w którym potok pasażerski jest największy, natomiast potoki pasażerskie w pozostałych interwałach muszą zostać odniesione do maksymalnego procentowo;

- relatywne rozkłady napełnień dla poszczególnych interwałów czasowych - dla każdego interwału czasowego musi zostać wskazany odcinek międzyprzystankowy, w którym potok pasażerski jest największy, natomiast potoki pasażerskie w pozostałych odcinkach międzyprzystankowych muszą zostać odniesione do maksymalnego procentowo;

- napełnienie maksymalne w interwałach - dla każdego interwału czasowego będzie wyznaczony odcinek międzyprzystankowy o największym napełnieniu i wskazana dla niego zdolność przewozową;

- macierze przystankowe - dla każdego przystanku i każdego interwału zostanie obliczona liczba pasażerów wsiadających i wysiadających. Łącznie zostaną opracowane 4 macierze, dla każdego kierunku po 2, dla pasażerów wsiadających i dla pasażerów wysiadających,

- rotacja pasażerów na przystankach - dla każdego przystanku (z podziałem na kierunki) powinna być przedstawiona w sposób graficzny dzienna rotacja pasażerów na przystankach,

- analiza maksymalnego napełnienia poszczególnych kursów - dla każdego kursu zostanie przeprowadzona analiza polegająca na zlokalizowaniu odcinka międzyprzystankowego o maksymalnym napełnieniu.

Oprócz analiz oddzielnych dla każdej linii powstaną również analizy zbiorcze.

Badania mają być wykonywane w 2 okresach: do końca czerwca, a następnie – wrzesień – październik. Badania nie będą się odbywały w poniedziałki i piątki oraz święta państwowe. Mają być one przeprowadzone jednego dnia roboczego, jednej soboty, jednej niedzieli na wszystkich kursach wyszczególnionych w rozkładach jazdy wskazanych przez ZDiTM. Analizy na podstawie przeprowadzonych badań mają powstać do 30 listopada.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badanie
ZDiTM Szczecin
MP Technology