TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

mpTechnology skarży się na Białystok
TransInfo.pl - Opublikowano: 07.07.2019 10:00:11
mpTechnology skarży się na Białystok ; fot. UM Białystok

Słupska firma cały czas kontynuuje swoją strategię skarżenia przetargowych zapisów. Teraz na wyjazdowej akcji w Białymstoku.

Słupska firma cały czas kontynuuje swoją strategię skarżenia przetargowych zapisów. Teraz na wyjazdowej akcji w Białymstoku.

Niedawno pisaliśmy, że Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na asyście technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowie systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą, którego producentem jest firma Pixel Sp. z o.o.

Upłynęło zaledwie kilka dni od jego ogłoszenia, a już do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od mpTechnology Sp. z o.o.

Odwołanie mpTechnology

Początkowo termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 czerwca. Zamawiający w tym terminie jednak nie otworzył ofert z uwagi na odwołanie mpTechnology. Skarżąca spółka podniosła dwa standardowe zarzuty:

- zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty,

- zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

Co nie podoba się mpT?

MpTechnology wskazał, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana m.in. do rozbudowy istniejącego systemu o określone moduły. Dostawcą tego systemu (CeSIP), a według mpT zamawiający nie przekazał podstawowych informacji umożliwiających realizację zamówienia wykonawcom innym niż producent posiadanego oprogramowania. W rezultacie obecnie jedynie PIXEL Sp. z o.o. lub ewentualnie jego podwykonawca, który jest twórcą systemu CeSIP są w stanie złożyć ofertę w tym postępowaniu. Odwołujący uważa, że jest możliwe sformułowanie SIWZ na trzy różne sposoby, tak aby nie godziło ono w normy prawa zamówień publicznych.

Propozycje zmiany SIWZ

Po pierwsze, mpT wskazał, że na etapie ogłoszenia przetargu winny być udostępnione kody źródłowe oprogramowania, gdyż obecnie modyfikację czy aktualizację autorskiego oprogramowania może wykonać tylko PIXEL.

Po drugie, wykonanie zamówienia będzie możliwe wówczas, gdy zamawiający na etapie ogłoszenia przetargu udostępni protokoły komunikacyjne lub interfejsy programowe do oprogramowania CeSIP, które umożliwią dwukierunkową wymianę danych z CeSIP i zawierać będą wszystkie dane dzięki którym, wykonawca będzie mógł dołączyć opracowane przez siebie moduły programowe.

Po trzecie, możliwość świadczenia usługi asysty technicznej stanie się realna wówczas, gdy miasto udostępni protokoły komunikacyjne do wszystkich tablic pasażerskich oraz urządzeń w pojazdach obsługiwanych przez CeSIP, w celu umożliwienia nowemu SDIP bieżącej komunikacji i wymiany danych z infrastrukturą zamawiającego.

Skarżący uważa, że spełnienie jednego z trzech przytoczonych żądań pozwoli na otwarcie konkurencji w postępowaniu przetargowym. Zdaniem odwołującego SIWZ w obecnym brzmieniu nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że dane, które zamawiający ma zamiar przekazać zwycięskiemu wykonawcy. W obecnej sytuacji, wykonawcy są zdani na dobrą wolę dotychczasowego dostawcy SDIP, który może podyktować różne warunki współpracy, a co bardziej prawdopodobne zdaniem mpT, może w ogóle nie udostępnić tych danych, co umożliwi temu wykonawcy złożenie jedynej oferty w postępowaniu.

O co wnosił skarżący?

Na podstawie w/w zarzutów mpTechnology wniósł o zmianę SIWZ w sposób, który umożliwi złożenie oferty wszystkim wykonawcom oraz przekazanie zmienionego SIWZ wykonawcom, a także o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o 15 dni. Na odpowiedź zamawiającego nie trzeba było długo czekać. Miasto póki co zmieniło jedynie termin otwarcia ofert na dzień 12 lipca. W pozostałym zakresie jednak SIWZ nie uległo zmianie. Czekamy więc na rozstrzygnięcie KIO.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
KIO
mpTechnology
Pixel
Białystok