TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

mpTechnology w Czerwonaku. Jedyna oferta
- Opublikowano: 20.05.2019 17:30:49
mpTechnology w Czerwonaku. Jedyna oferta ; fot. mpTechnology

Czerwonak otrzynmał jedną ofertą na tablice SDIP - i to mieszczącą się w budżecie.

Gmina Czerwonak prawdopodobnie wzbogaci się o cztery nowe tablice SDIP. Najpierw jednak urzędnicy muszą rozstrzygnąć przetarg nieograniczony ogłoszony w celu znalezienia wykonawcy, który by podjął się tego zadania. Do zamawiającego w dniu 26 kwietnia wpłynęła jedna oferta.

Zamówieniem zainteresował się mpTechnology Sp. z o.o.

Słupska spółka zaoferowała dostawę i montaż nowych tablic SDIP w terminie do 16 września 2019 roku za cenę 393 600,00 PLN brutto. Ponadto, wykonawca ten chce udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia w okresie 60 miesięcy. Należy dodać, że tak przygotowana oferta mpT mieści się w kosztorysie zamawiającego, który chce przeznaczyć na tę inwestycję kwotę 492 000,00 PLN brutto. Jeśli zatem oferta wykonawcy jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ, można odliczać czas do pojawienia się nowych tablic. Przypomnijmy, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadania dla zwycięzcy przetargu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest projekt, wykonanie, dostawa i montaż na terenie dworca w Bolechowie i Czerwonaku-Osiedle elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej, w tym: łącznie czterech wyświetlaczy LED – po dwa dla każdej miejscowości (mają przedstawiać informacje o ośmiu najbliższych odjazdach) wraz z konstrukcjami wsporczymi (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza).

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie konstrukcji wsporczej wyświetlacza LED,

- opracowanie harmonogramu robót w uzgodnieniu z zamawiającym,

- aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej,

- uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i pozwoleń odpowiednich instytucji i podmiotów,

- wykonanie, dostawę i montaż we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED,

- wykonanie, dostawę konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED,

- wykonanie, dostawę i montaż wyświetlaczy LED wraz z przyłączeniem ich do sieci energetycznej oraz doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej,

- wykonanie, dostawę i montaż centrów dyspozytorskich wraz z przyłączeniem ich do sieci energetycznej i informatycznej oraz doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej.

Cele inwestycji

Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zapewnienie pasażerom informacji o bieżących, rzeczywistych czasach oczekiwania na najbliższy pojazd obsługujący daną linię. Obecnie funkcjonujący system oparty jest na informacji statycznej (gabloty z wydrukowanymi godzinami odjazdów linii umieszczone na węźle).

Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zapewni pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania o aktualnych przyjazdach i odjazdach. Nowoczesny system informacji pasażerskiej wydatnie skraca czas podróży i zwiększa konkurencyjność transportu, podnosi komfort podróżowania, sprzyja poprawie wizerunku miejscowości jako jednostki nowoczesnej i ukierunkowanej w stronę obywatela. Projekt systemu dynamicznej informacji przystankowej ma na celu podniesienie atrakcyjności systemu transportu publicznego w Bolechowie i Czerwonaku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
mpTechnology
Czerwonak