TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

mpTechnology w serii protestów: Radom
TransInfo.pl - Opublikowano: 21.04.2019 12:00:02
mpTechnology w serii protestów: Radom

Po Andrychowie i Radomsku przyszedł czas na Radom – gdzie mpTechnology nie zgadza się z SIWZ przetargu.

Po Andrychowie i Radomsku przyszedł czas na Radom – gdzie mpTechnology nie zgadza się z SIWZ przetargu.

Tym razem chodzi o rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu karty miejskiej. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pod nazwą "Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020. W ramach zamówienia miasto wymaga dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia 20 sztuk pięciowierszowych elektronicznych tablic przystankowych oraz 10 sztuk stacjonarnych automatów biletowych.

Odwołanie mpTechnology

Początkowo termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 kwietnia. Wiemy już jednak, że w tym terminie zamawiający nie otworzy ofert, bowiem jeden z wykonawców wniósł odwołanie od SIWZ. Skarżącym okazał się mpTechnology Sp. z o.o. Tak jak przy przetargu w Andrychowie, czy Radomsku spółka podniosła dwa podstawowe zarzuty:

- zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty,

- zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

MpTechnology wskazał, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do dostarczenia tablic informacji pasażerskiej w ramach rozbudowy funkcjonującego już w Radomiu SDIP. Jednakże spółka zauważyła, że zamawiający nie przekazał danych dotyczących narzędzi integracyjnych do zastanej infrastruktury. Oznacza to, że zwycięski podmiot będzie zobowiązany do zakupu elektronicznych tablic od producenta sprzętu i oprogramowania, którego produkty są już w posiadaniu zamawiającego, aby uniknąć ryzyka braku integracji montowanych tablic z SDIP. Odwołujący zauważył, że mimo, iż zamawiający nie wskazuje bezpośrednio na konkretne rozwiązania w zakresie tablic elektronicznych, to jednak wymagania czytane jako całość tworzą zestawienie, które preferują sprzęt tylko jednego, konkretnego producenta. Skarżący wskazał, że tym producentem jest R&G Plus Sp. z o.o.

MpT podkreślił, że w chwili obecnej w SIWZ nie ma żadnego zapisu, z którego wynikałoby, że zamawiający ma zamiar przekazać zwycięskiemu podmiotowi jakiekolwiek dane w celu pełnej integracji tablic z posiadaną infrastrukturą R&G. Ponadto, odwołujący wskazał na fakt, że zapisy SIWZ nie pozwalają stwierdzić, że zamawiający ma zgodę gwaranta urządzeń i systemów oraz producenta autobusów na integrację nowych elementów. Spółka zwróciła uwagę na to, że zamawiający musi przekazać wykonawcom wszystkie dane, tak aby mogli oni przygotować swoje oferty w tych samych warunkach.

W pozostałym zakresie mpTechnology wskazał, iż termin otwarcia ofert został tak określony, iż nie gwarantuje możliwości złożenia oferty. Wykonawca, zdaniem skarżącego, jest zmuszony do wstrzymania się z wyceną oferty do czasu doprecyzowania zamówienia. Oznacza to, że po dokonaniu zmian w SIWZ wykonawca może mieć tylko tydzień na sporządzenie oferty, a to zdaniem odwołującego za mało.

O co chodzi?

Na podstawie w/w zarzutów mpTechnology wniósł o zmianę SIWZ w sposób, który umożliwi złożenie oferty wszystkim wykonawcom oraz przekazanie zmienionego SIWZ wykonawcom, a także o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o 15 dni. Na odpowiedź zamawiającego nie trzeba było długo czekać. Miasto zmieniło zapisy SIWZ pod kątem zarzutów opisanych w odwołaniu mpTechnology. Ponadto, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 10 maja. Czy to wystarczy, aby spełnić oczekiwania skarżącego? Czas pokaże.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
protest
SDIP
bilet
mpTechnology
Radom