TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mucharz: Sprzedaż autobusu
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.05.2020 11:24:30

Sprzedaż autobusu

zapytanie o cenę

Dane organizatora Gmina Mucharz

34-106 Mucharz

Mucharz 226

Tel. 33 876-14-83, 501583225

WWW www.mucharz.pl

Województwo małopolskie

Powiat wadowicki

Treść zamówienia Sprzedaż autobusu


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909L.04.S

Specyfikacja https://bip.malopolska.pl/ugmucharz,a,1763810,or271252020-z-dnia-14052020r-przedmiot-zamowienia-jest-sprzedaz-autobusu-autosan-a0909l04s.html

załączniki

LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/ugmucharz,a,1763810,or271252020-z-dnia-14052020r-przedmiot-zamowienia-jest-sprzedaz-autobusu-autosan-a0909l04s.html

Wymagania Wymagania:


1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.


3. Zamawiający zastrzega prawo zmiany postanowień projektu umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.


4. Zapoznanie się przez Oferenta z projektem umowy i zaakceptowanie projektu umowy.


Osoba do kontaktu Osoba do kontaktu: Robert Sabuda tel. 33 876-14-83, 501583225, gmina@mucharz.pl

Miejsce i termin składania ofert

34-106 Mucharz

Mucharz 226


2020-05-28

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

34-106 Mucharz

Mucharz 226


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena -100 %

Data dodania 2020-05-18

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor