TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nieoczekiwana zmiana miejsc w Częstochowie. R&G!
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.11.2018 13:30:43
Nieoczekiwana zmiana miejsc w Częstochowie. R&G!

O częstochowski kontrakt na system dynamicznej informacji pasażerskiej walczyły cztery firmy R&G Plus, Trapeze, Wasko i mpTechnology.

Częstochowa zdecydowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Jest niespodzianka!

Z protokołu otwarcia ofert opublikowanego na stronie internetowej MZDiT Częstochowa wynika, że w postępowaniu złożono cztery oferty:

1. R&G PLUS Sp. z o.o. (cena: 3645 862,68 PLN),

2. Trapeze Finland Oy Lansikatu (cena: 3527 815,00 PLN),

3. WASKO S.A. (cena: 4594 511,25 PLN),

4. mpTechnology Sp. z o.o. (cena: 3808 559,05 PLN).

Przy tym trzeba podkreślić, że zamawiający nie wskazał, czy powyższe ceny, są cenami brutto, czy netto. Wydawać by się mogło, że najbliżej zwycięstwa jest najtańsza oferta Trapeze Finland. Teraz okazuje się jednak, że Częstochowa wybrała ofertę R&G Plus.

Co ciekawe, to ta oferta (mimo, że nie najtańsza zgodnie z protokołem otwarcia ofert) uzyskała najwięcej punktów w kryterium ceny. Druga w kolejności okazała się być oferta mpTechnology i dopiero trzecia Trapeze Finland. Być może Trapeze w swojej ofercie podał cenę netto, czego nie zaznaczył zamawiający w protokole otwarcia ofert, stąd mamy zaskoczenie.

Inwestycja ma być realizowana według procedury "zaprojektuj i dostarcz". Zadanie przewidziane jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zamówienie to stanowi część większego zadania pod nazwą: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego, zlokalizowanych w Częstochowie: I. przy dworcu Częstochowa Główna ul. Piłsudskiego; II. przy dworcu PKP Stradom; III. przy dworcu PKP Raków; oraz infrastruktury rowerowej obsługującej węzły". R&G będzie miało 12 miesięcy na realizację zamówienia.

Częstochowski SDIP

System ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla pasażerów, co niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej. W ramach systemu powstanie rozbudowana strona internetowa wraz z aplikacją mobilną z możliwością śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym oraz planowania podróży. Na 50 tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, zlokalizowanych na wyznaczonych przystankach, będzie możliwość umieszczenia komunikatów dotyczących czasowych utrudnień w ruchu komunikacji miejskiej, alarmów dotyczących sytuacji szczególnych lub stanu zagrożenia. SDiP będzie systemem otwartym, udostępnionym wszystkim przewoźnikom, wykonującym przewozy transportem zbiorowym, o ile będą oni posiadać w swoich pojazdach urządzenia niezbędne do włączenia się w ten system.

Zakres zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

- zaprojektowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i przedstawienie do akceptacji zamawiającemu,

- dostawę i montaż tablic i przyłącza elektryczne do tablic na wyznaczonych przystankach,

- podłączenie do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej jednostek miejskich w siedzibach: Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Straży Miejskiej w Częstochowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie,

- wdrożenie informatycznej części SDIP wraz z doposażeniem serwerowni oraz szkoleniami,

- wykonanie interfejsów komunikacyjnych pozwalających na podłączenie do systemu SDIP przewoźników komunikacji miejskiej, którzy posiadają w pojazdach transportu zbiorowego niezbędne do komunikacji z systemem urządzenia,

- uruchomienie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej,

- przekazanie pilotów do zdalnego uruchamiania na tablicach zapowiedzi głosowych o najbliższych odjazdach.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Częstochowa
R&G
Trapeze
WASKO
mpTechnology