TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nowa Sól i partnerzy kończą autobusowy projekt. SUBBUS w pełnej krasie
INFOBUS.PL - Opublikowano: 10.08.2018 14:00:06
fot. lubuskie.pl

27 autobusów i inteligentny węzeł przesiadkowy za 55 mln zł w sześciu gminach powiatu nowosolskiego – to projekt Przyjaznej Komunikacji Publicznej i Centrów Obsługi Pasażerów, zrealizowany w Nowosolskim sub-Obszarze Funkcjonalnym, przy wsparciu funduszy RPO.

27 autobusów i inteligentny węzeł przesiadkowy za 55 mln zł w sześciu gminach powiatu nowosolskiego – to projekt Przyjaznej Komunikacji Publicznej i Centrów Obsługi Pasażerów, zrealizowany w Nowosolskim sub-Obszarze Funkcjonalnym, przy wsparciu funduszy RPO.

"To projekt, który wyprzedza Europę, bo w kolejnej perspektywie liczyć się będą właśnie takie projekty jak ten: ekologiczne, inteligentne i łączące ludzi" – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak na konferencji prasowej w Kożuchowie.

Konferencja odbyła na się na nowo oddanym – w ramach projektu – dworcu autobusowym w Kożuchowie. Uczestniczyli w niej także Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli (lider projektu), burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, wójt Kolska Henryk Matysik i starosta nowosolski Waldemar Wrześniak.

"Na podstawie strategii zdiagnozowano największy problem dla powiatu nowosolskiego, którym okazała się dostępność transportowa" – mówiła marszałek Polak. - "Ten projekt został przedyskutowany i wypracowany w ciężkiej mozolnej pracy. Wymagał dużego wkładu własnego gmin: 55 mln zł to wartość całego projektu, 35 mln zł z funduszy RPO, natomiast 19 mln zł musiały się złożyć beneficjenci, czyli gminy. Ale dzięki zaangażowaniu wszystkich gmin, a zwłaszcza dzięki determinacji lidera projektu czyli Nowej Soli, udało się całe to przedsięwzięcie doprowadzić do końca."

Marszałek zwróciła uwagę, że to przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027. - "A wręcz można powiedzieć, że ten projekt wyprzedza Unię Europejską, bo w nowej perspektywie będziemy mieli koncentrację właśnie takich priorytetów: Europa, która łączy, Europa bardziej inteligentna i Europa przyjazna środowisku. To jest właśnie taki projekt: ekologiczny, nowoczesny, łączący mieszkańców. To nowoczesne ekologiczne autobusy, ścieżki rowerowe, przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, poprawa dostępności transportowej poprzez inteligentne zarządzanie transportem, to są m.in. tablice elektroniczne, ale nie tylko, także elektroniczny bilet" – wyliczyła Elżbieta Polak.

Marszałek podkreśliła, że władze województwa uczestniczyły w procedurze przygotowania tego projektu jako Instytucja Zarządzająca, bo 35 mln zł z całej jego wartości pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. – "Dobra wiadomość jest taka, że zrobiliście to w ramach partnerstwa. Na przyszłość nie warto rozwiązywać tej umowy partnerskiej, ponieważ w nowym okresie programowania takie podejście właśnie będzie obowiązywać. My już mamy to teraz, Nowa Sól, Kożuchów i Nowosolski Obszar Funkcjonalny wyprzedziły Europę. Po 2021 r. te zasady będą obowiązywały wszędzie. Tylko bić brawo i gratulować realizacji tego projektu" – podsumowała.

Prezydent Wadim Tyszkiewicz podziękował marszałek za – jak to określił – zrozumienie idei obszarów funkcjonalnych. – "Zrozumienia tego, że projekty nie ograniczające się do jednej gminy są bardzo ważne dla rozwoju województwa" – mówił. – "Dzięki pani zaangażowaniu mamy sub-obszary funkcjonalne i możemy świętować uruchomienie tego projektu."

Znaczenie tego projektu dla mobilności mieszkańców i rozwoju lokalnego podkreślali także burmistrz Jagasek, wójt Matysik i starosta Wrześniak. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym.

Zakres projektu obejmie następującą kategorię zadań o charakterze infrastrukturalno-inwestycyjnym:

 • Zakup taboru autobusowego.
 • Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.
 • Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.
 • Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli
 • Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
 • Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
 • Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizację działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu. Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.

I jeszcze na koniec powiedzmy o pieniądzach. Wygląda to następująco:

 • Całkowita wartość projektu 55 006 195,39 PLN,
 • Wydatki kwalifikowalne 46 460 230,20 PLN,
 • Dofinansowanie 35 839 201,05 PLN,
 • Wkład własny 19 166 994,34 PLN.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
Nowa Sól
SUBBUS Nowa Sól
lubuskie
RPO
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.