TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nowogród: Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej
- Opublikowano: 04.09.2020 18:53:04

Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

r

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Nowogród

18-414 Nowogród

Łomżyńska 41

Tel. 86 2175520

Fax. 86 2175520

E-mail umnowogrod@wp.pl

Województwo podlaskie

Powiat łomżyński + Łomża

Treść zamówienia "Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 146341.46 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: CIEŚLIK - TRANS Tomasz Cieślik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Św. Jana 81

Kod pocztowy: 32-095

Miejscowość: Sieciechowice

Kraj/woj.: małopolskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 175000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 175000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175000

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Nowogród

ul. Łomżyńska 41

18-414 Nowogród

Miejsce i termin składania ofert
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor