TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Nowy Targ: Gmina kupi 2 autobusy klasy mini
InfoBus.pl - Opublikowano: 28.06.2019 18:13:37

Gmina Miasto Nowy Targ informuje o przetargu na dostawę 2 autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary"

Gmina Miasto Nowy Targ informuje o przetargu na dostawę 2 autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary"

Dane zamawiającego:

Gmina Miasto Nowy Targ

34-400 Nowy Targ

Krzywa 1

Tel. +48 182611244

Fax. +48 182662312

E-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl

WWW www.nowytarg.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17

Wymagania ogólne:

1/ w dniu dostawy oferowany autobus musi posiadać aktualne dopuszczenie do ruchu według przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022), a w przypadku obowiązującej w dniu dostawy innej regulacji prawnej musi spełniać wymogi tej regulacji,

2/ każdy z oferowanych autobusów musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy, wcześniej nierejestrowany,

3/ oferowany autobus musi posiadać aktualne (ważne) na dzień dostawy Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475), a w przypadku obowiązującej w dniu dostawy innej regulacji prawnej musi spełniać wymogi tej regulacji,

4/ oferowany autobus na dzień dostawy, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559), musi spełniać następujące warunki: pod względem emisji tlenków azotu NOx, cząstek stałych PM oraz węglowodorów THC musi spełniać wymagania czystości spalin, co najmniej na poziomie normy EURO 6,

5/ oferowany autobus powinien być dostosowany do zasilania paliwem ON,

6/ autobus musi mieć konstrukcję pozwalającą na bezawaryjną i długotrwałą eksploatację w temperaturach otaczającego powietrza od – 30 °C do + 50 °C,

3 / 7

7/ autobus ma mieć możliwość przewozu jednorazowo minimum 38 osób, w tym minimum 14 na miejscach siedzących, w tym maksymalnie 4 siedzenia rozkładane (uchylne),

8/ oferowany autobus powinien posiadać długość 7,0 – 8,0 m, szerokość min. 2,15 m,

9/ oferowany autobus ma być pojazdem niskopodłogowym, o wysokości wejścia nie większej niż 340 mm od powierzchni jezdni. W rozumieniu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, za autobus niskopodłogowy uznaje się pojazd bez stopni pośrednich tj. stopni (schodów) w przejściu środkowym lub w jakichkolwiek drzwiach autobusu,

10/ oferowany autobus ma być wykonany z części, zespołów i materiałów posiadających wszystkie pozwolenia i certyfikaty zgodne z prawem Unii Europejskiej i prawem polskim wyprodukowanych nie wcześniej niż 1 rok przed dostarczeniem autobusu oraz dostępnych w sieci serwisowej wykonawcy,

11/ konstrukcja winna być wykonana z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie,

12/ malowanie zewnętrzne zgodnie z kolorystyką obowiązującą u zamawiającego ( RAL1023 ),

13/ zaczep holowniczy z przodu pojazdu,

14/ w załączniku nr 3 do SIWZ zostały opisane wymagania związane z urządzeniami informacji i obsługi pasażerów, monitoringu, automatów biletowych oraz systemu liczenia pasażerów.

15/ oferowane autobusy powinny być objęte gwarancją:

a) całopojazdową w okresie minimum 36 miesięcy, (preferuje się w postaci dodatkowych punktów udzielenie gwarancji całopojazdowej 48 miesięcznej),

b) konstrukcji szkieletu nadwozia i podwozia oraz na perforację poszyć zewnętrznych oraz uszczelnień szyb w okresie 60 miesięcy eksploatacji,

c) powłok lakierniczych w okresie 60 miesięcy eksploatacji.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 2 lipiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
klasa mini
Nowy Targ
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.