TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Oleśnica: Komunikacja miejska z DLA
- Opublikowano: 14.10.2020 17:15:35

Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Dane organizatora Gmina Miasto Oleśnica

56-400 Oleśnica

Rynek-Ratusz

Tel. +48 717982116

Fax. +48 717982117

E-mail kancelaria@um.olesnica.pl

Województwo dolnośląskie

Powiat oleśnicki

Treść zamówienia Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego "Oleśnicką Komunikacją Miejską" lub "OKM", usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt. Liczba wozokilometrów w trakcie trwania umowy – 361 486. Liczba kilometrów w okresie trwania umowy (ok. 23 miesiące) może wzrosnąć maksymalnie o 50 % (180 743 km) w przypadku posiadania środków budżetowych i skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii, dodanie autobusu.

Wynik przetargu Nazwa:

Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 28/09/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Jana Długosza 60

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 51-162

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 694 878.13 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 641 803.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy). 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Oleśnica

Adres pocztowy: Rynek-Ratusz

Miejscowość: Oleśnica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 56-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Bartosz Strzała, Urząd Miasta Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica

E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl

Tel.: +48 717982116

Faks: +48 717982117Adresy internetowe:

Główny adres: www.olesnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie