TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Olsztynek: ZASiP zleci zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów
InfoBus.pl - Opublikowano: 14.12.2017 23:43:02

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku informuje o ogłoszonym przetargu na zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Olsztynek dowożonych do przedszkoli i szkół publicznym transportem zbiorowym w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku informuje o ogłoszonym przetargu na zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Olsztynek dowożonych do przedszkoli i szkół publicznym transportem zbiorowym w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dane zamawiającego:

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

11-015 Olsztynek

ul. Górna 5

Tel. 895 192 506

Fax. 895 194 468

E-mail zasip@olsztynek.pl

WWW zasipolsztynek.bip.gov.pl/

Przedmiot zamówienia:

Zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Olsztynek dowożonych do przedszkoli i szkół publicznym transportem zbiorowym w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) w roku 2018 realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Zakup biletów dotyczy przewozu uczniów na wskazanych przez Zamawiającego liniach komunikacyjnych i trasach zgodnie z obowiązującym na danej linii rozkładem jazdy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie miejsc siedzących dla uczniów oraz bezpłatnego przejazdu i miejsca siedzącego dla opiekunów ww. uczniów – po jednym opiekunie w autobusie, za wyjątkiem trasy VI, gdzie opiekę będzie sprawował kierowca. Wykaz linii oraz tras wraz z przybliżoną liczbą uczniów, godzinami rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach, rozkładem jazdy oraz miejsca wsiadania opiekunów stanowi Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ. Przy czym Zamawiający zastrzega, że rozkłady jazdy przewoźnika i ich aktualizacje winny uwzględniać potrzeby wynikające ze szkolnych planów lekcyjnych oraz z okazjonalnych rozkładów w czasie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, rekolekcji, świąt i imprez szkolnych, odpracowywania dnia nauki w sobotę, dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale nie wolnych od innych form zajęć organizowanych w tych dniach itp., a liczba nabywanych biletów może ulegać zmianom - zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku uczniów korzystających z dowozów w jedną stronę - do szkoły lub ze szkoły do miejsca zamieszkania, ceny biletów miesięcznych zmniejszone są o 50%. Okres objęty dowożeniem od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., tj. przez 10 miesięcy (przerwę świąteczną traktuje się jako dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze lub opiekuńcze). Uwaga: Liczba uczniów dowożonych i odwożonych wg Zał. 2 i 2A do SIWZ została ustalona w oparciu o liczbę biletów miesięcznych zakupionych w miesiącu grudniu 2017 r. W czasie trwania umowy może nastąpić korekta – zwłaszcza w roku szkolnym 2018/2019, w związku z reformą oświaty oraz realizacją dodatkowych zajęć

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 19 grudzień 2017 r.   

WIĘCEJ
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
bilety miesięczne
szkoła
przedszkole
Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli
Olsztynek

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.