TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Operibus vs. mpTechnology w Iławie. Walka o SDIP
TransInfo.pl - Opublikowano: 17.07.2019 10:00:00
Operibus vs. mpTechnology w Iławie. Walka o SDIP; fot. ZKM Iława

Iława otrzymał dwie oferty na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

Znamy oferentów w iławskim dwuczęściowym przetargu na dostawę systemów: parkingowego i dynamicznej informacji pasażerskiej.

Nas interesuje przede wszystkim część druga przetargu, tj.: dostawa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, gdzie oferty wpłynęły od dwóch wykonawców:

  • - Operibus Sp. z o.o. – z ceną 289 050,00 PLN i gwarancją w okresie 36 miesięcy,

  • - mpTechnology Sp. z o.o. – z ceną 241 203,00 PLN i gwarancją w okresie 72 miesięcy.

Oferta mpT jest zatem podwójnie lepsza od konkurencji – zarówno w zakresie ceny, jak i okresu gwarancji. Problemem dla jej akceptacji pozostaje stosunkowo niski budżet zamawiającego, który wyniósł na to zadanie 180 000,00 PLN.

Ciekawostką jest to, że w części przetargu dotyczącej systemu parkingowego ofertę złożyło konsorcjum, na którego czele stoi Orange Polska S.A. Dodajmy, iż całe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dostawa SDIP oraz jego wdrożenie ma nastąpić w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Z kolei system parkingowy ma powstać do połowy czerwca 2020 roku.

SDIP, czyli?

Zamówienie (a konkretnie jego część 2) obejmuje:

- dostawę i montaż trzech elektronicznych fabrycznie nowych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją,

- dostawę i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego dla floty 14 autobusów,

- dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń lokalizujących pojazdy – 5 kompletów.

System ma być nie tylko uruchomiony, ale po jego uruchomieniu musi być przez wykonawcę utrzymywany aż do końca 2025 roku.

Moduł dla dyspozytora

System ma posiadać osobną część – moduł przeznaczony dla dyspozytorów służący do zarządzania SDIP. Moduł ten ma umożliwić raportowanie bieżącej pozycji pojazdów, identyfikację pojazdów na mapie (wyświetlanie numeru bocznego, typu taboru, kierunku jazdy, aktualnej relacji do rozkładu jazdy), wyświetlanie komunikatów w sytuacjach nieprawidłowej realizacji zaplanowanego zadania przewozowego, generowanie raportów z przebiegu pracy.

Moduł dla pasażera

Funkcjonalności systemu przewidziane dla pasażerów to:

- dostęp do informacji o statycznych rozkładach jazdy (widok tabliczki przystankowej dla wybranego dnia) poprzez dedykowaną stronę internetową – dla dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej,

- dostęp do informacji o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym (z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyspieszeń), dla dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej, poprzez stronę internetową, aplikację mobilną i informacje tekstowe (SMS). Aplikacja mobilna ma być dostępna na platformy Android i iOS oraz Windows nieodpłatnie. Będzie ona obsługiwać kody QR pozwalające na szybkie odnalezienie właściwego przystanku,

- integracja rozkładów jazdy z narzędziem do planowania podróży dostępnym za pomocą powszechnie dostępnego serwisu Google Maps. SDIP ma być również włączony do systemu Google Transit.

Tablice SDIP

Tablice przystankowe mają pojawić się w następujących lokalizacjach: przy ul. Dworcowej, ul Królowej Jadwigi (kierunek Nowa Wieś, Lipowy Dwór), ul. Królowej Jadwigi (kierunek Dworzec PKP).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Iława
Operibus
mpTechnology