TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pawłów: Minibus od Auto Motive
- Opublikowano: 13.11.2020 15:52:36

Zakup fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego (16+1 kierowca)

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe

27-225 Pawłów

Godów 84a

Tel. 41/2721963, 600033975

Fax. 41/2721963

E-mail sanktuarium@kalkow.com.pl, wtz.kalkow_godow@poczta.fm

Województwo świętokrzyskie

Powiat starachowicki

Lokalizacje śląskie / wodzisławski

Treść zamówienia "Zakup fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego (16+1 kierowca) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy autobusu 17- osobowego (16+1). 1. Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020; 2. Lakier metalik; 3. Wnętrze wyłożone tkaniną, tapicerka z materiału łatwego do utrzymania czystości; 4. Silnik diesel, moc min. 170KM; 5. Pojemność silnika min. 1900 cm; 6. Maksymalny moment obrotowy min. 280 Nm; 7. Samochód spełniający normy emisji spalin Euro VI; 8. Samochód 17-to miejscowy (16+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych min. jednego wózka inwalidzkiego (platforma). Ostatni rząd foteli z możliwością szybkiego demontażu. Mocowanie wózka zamiennie ze środkowym fotelem w ostatnim rzędzie; 9. Świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu jako przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 159903 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: AUTO MOTIVE Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Zbylitowska Góra ul. Krakowska 13

Kod pocztowy: 33-113

Miejscowość: Zgłobice

Kraj/woj.: małopolskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196646.25

Oferta z najniższą ceną/kosztem 196646.25

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202950

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe

ul. Godów 84a

27-225 Pawłów

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-11-10


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg