TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Płock: Komunikacja Miejska kupi 7 autobusów miejskich klasy MIDI
InfoBus.pl - Opublikowano: 21.12.2019 11:13:34

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę 7 szt. autobusów miejskich klasy MIDI

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę 7 szt. autobusów miejskich klasy MIDI

Dane zamawiającego:

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Tel. +48 243675167

Fax. +48 243675114

E-mail jacek.woznicki@kmplock.eu

WWW www.kmplock.eu

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 7 szt. autobusów miejskich klasy MIDI

Autobusy o długości 8 -10 m, szerokości 2,4 – 2,55 m i wysokości nie wyższej niż 3,2 m, przystosowane do przewozu min. 55 pasażerów, w tym min. 20 na miejscach siedzących (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze).

1. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym, wszystkie wejścia bezstopniowe.

2. Dostarczone autobusy muszą być fabrycznie nowe, jednej marki, kompletacji i wyposażenia oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą dostawy.

3. Dostarczone autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczającym dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.

4. Autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne "Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu" wraz z załącznikami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – "Prawo o ruchu drogowym" - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm. a w przypadku obowiązującej w dniu dostawy innej regulacji prawnej (w szczególności związanej z wdrażaniem prawa Unii Europejskiej) musi spełniać wymogi tej regulacji. Przedmiotowe "Świadectwo Homologacji typu Pojazdu" lub jego wyciąg dla oferowanego autobusu, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą a w przypadku konieczności jego uaktualnienia dla konkretnego oferowanego autobusu Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentu posiadanego wraz z zobowiązaniem o dostarczeniu właściwego "Świadectwa Homologacji typu Pojazdu" niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później niż 3 dni przed terminem podpisania umowy.

5. Autobusy winny bezwzględnie spełniać bez żadnych odstępstw wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu zawartych w normach branżowych i przepisach określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w § 2, § 3, § 4, § 5 tego rozporządzenia.

6. Liczba, rozmieszczenie, wyposażenie siedzeń dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się z zgodnie z obowiązującymi przepisami z miejscem przeznaczonym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim oraz wózkiem dziecięcym,

7. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji zanieczyszczeń nie niższą niż wymagana przepisami w dniu dostawy (Euro 6).

8. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 15 lat eksploatacji przy założeniu średnio 90.000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, produkowane seryjnie.

9. Każdy z oferowanych autobusów musi być objęty gwarancją na całość autobusu minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów nie dłuższą niż 60 miesięcy (12 miesięczny okres użytkowania autobusu odpowiada 80 000 km przebiegu. Każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy odpowiada zwiększeniu limitu kilometrów o 6 700 km ponad 240 000 km) od dnia podpisania protokołu odbioru danego pojazdu, z następującymi wyjątkami:

9.1 gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru danego pojazdu,

9.2 gwarancja na szkielet kratownicy podwozia (ramę) 120 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru danego pojazdu,

9.3 gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego 120 miesięcy od dnia podpisani a protokołu odbioru danego pojazdu.

10. Konstrukcja autobusu ma być wykonana w technologii z materiałów gwarantujących spełnienie wymagań w zakresie trwałości i odporności na korozję.

11. Autobus ma być tak skonstruowany, aby możliwa była jego długotrwała eksploatacja w temperaturach powietrza od -35ºC do +40ºC.

12. Autobus winien być wyposażony w system ostrzegawczy o pożarze w komorze silnika i urządzenia grzewczego z alarmem dźwiękowym i wizualnym na stanowisku kierowcy.

13. Zbiornik paliwa wykonany z materiałów odpornych na korozję o pojemności umożliwiająca przejechanie co najmniej 400 km w ruchu miejskim.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 23 grudzień 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
midi
Komunikacja Miejska
Płock