TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Płock wybiera SDIP od MPTechnology
TransInfo,pl - Opublikowano: 13.04.2018 10:42:44
Płock wybiera SDIP MPTechnology; fot. UM Płock

Płock rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż 11 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Umowa została podpisana z MPTechnology.

Płock rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż 11 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Umowa została podpisana z MPTechnology

Oferta firmy ze Słupska opiewała na kwotę 1 225 449 PLN brutto i tym samym znacząco przekroczyła budżet zamawiającego przygotowany na to zadanie – tj. 966 704 PLN brutto. Mimo to miasto postawiło dołożyć brakującą kwotę i jak najszybciej rozpocząć realizację unijnego projektu.

Dodajmy, że oprócz MPTechnology oferty w płockim  przetargu złożyły jeszcze 2 podmioty:

  • Wasko S.A. z ceną 1 719 257 PLN brutto

  • Sprint S.A. z ceną 1 248 760 PLN.

W rezultacie MPTechnology wygrało ceną minimalnie ze Sprint S.A. Przed firmą wiele do wykonania, nie tylko w zakresie dostawy tablic.

Cel inwestycji

Jednym z elementów dobrze funkcjonującego miasta jest sprawny transport publiczny, którego infrastruktura musi być odpowiednio przygotowana by spełniać współczesne oczekiwania. Jednocześnie sprawnie funkcjonujący i nowoczesny transport publiczny skłania mieszkańców do tego, by korzystać z jego usług zamiast samochodów prywatnych. Ma to duży wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia w mieście oraz mniejsze zużycie energii.

W skład takiej infrastruktury wchodzą między innymi dobrze przygotowane przystanki autobusowe wyposażone w wygodne, nowoczesne i bezpieczne miejsce oczekiwania, na których w najbardziej uczęszczanych przez pasażerów miejscach podawana jest informacja o najbliższych odjazdach autobusów, ale również o innych ważnych informacjach na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz o stanie zanieczyszczenia powietrza. Zwiększające się natężenie ruchu ulicznego powoduje liczne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu miejskiego transportu publicznego. Zachowanie punktualności odjazdów z poszczególnych przystanków jest bardzo utrudnione, nawet przy dostosowaniu czasów przejazdu do godzin zwiększonego natężenia ruchu i warunków drogowych. Jest to zjawisko znacząco pogarszające wizerunek komunikacji miejskiej w oczach mieszkańców miasta.

Zadania dla MPTechnology

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w szczególności uzyskanie niezbędnych warunków przyłączy energetycznych, zgód na lokalizację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP), zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych dla całego zadania. Następnie wykonawca dostarczy i zamontuje, zgodnie z przygotowanymi projektami, 11 nowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, oraz zbuduje 12 przyłączy energetycznych zgodnie z przygotowanym projektem do tych tablic.

Zamówienie opiewa również na zakup i instalację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz systemu powiadamiania SOS w 10 wiatach przystankowych znajdujących się w sąsiedztwie tablic DIP (4 wiaty już istniejące, 6 wiat zostanie wybudowanych w ramach oddzielnego postępowania). Dodatkowo inwestycja polegać ma na doposażeniu 4 z 23 nowych wiat przystankowych z 2015 roku w system powiadamiania i monitoring, a także na zakupie i montażu 40 nowych wiat przystankowych wyposażonych w pełni w możliwość zainstalowania w przyszłości systemu powiadamiania SOS, monitoringu i DIP.

Tablice dynamiczne

W skład istniejącego systemu infrastruktury przystankowej wyposażonej w system dynamicznej informacji pasażerskiej, system monitoringu oraz system powiadamiania SOS wchodzi 20 nowych autobusowych wiat przystankowych wraz z tablicami informacji pasażerskiej w miejscach wytypowanych na podstawie kryterium największej liczby pasażerów, którzy z nich korzystają.

System ma być rozbudowany o 11 tablic informacyjnych, dwustronnych wykonanych w technologii LED, wyposażonych w system radiowy do aktywowania z pilota zapowiedzi głosowych dla osób niedowidzących. Powinny być one wyposażone w czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia. Tablice będą posiadać minimum siedem wierszy umożliwiających wyświetlanie informacji alfanumerycznej i mozaikowej (symbole).

Pierwsze pięć wierszy służyć będzie wyświetlaniu chronologicznie informacji o najwcześniej przyjeżdżających na dany przystanek autobusów. Linia szósta zarezerwowana będzie na potrzeby wyświetlania komunikatów specjalnych dla pasażerów. Przewiduje się opcjonalnie możliwość wykorzystania ich do wyświetlania komunikatów o planowanych zmianach rozkładów jazdy autobusów, bieżącej dacie i godzinie, itp. Linia siódma zarezerwowana będzie na potrzeby wyświetlania komunikatów informujących o zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Płocka. Tablice zlokalizowane będą na następujących przystankach: Pl. Obrońców Warszawy, Hubalczyków, Bielska, Słowackiego, Zielony Jar, Roweckiego, Orlen Arena, Graniczna, Chopina/Szkoła, Stanisławówka, Popiełuszki.

Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 sierpnia.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja
UM Płock
MPTechnology
Wasko
Sprint