TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Podkarpackie z trzecim naborem FRPA 2020
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.07.2020 15:00:06
Podkarpackie z trzecim naborem FRPA 2020

Ogłoszono dodatkowy nabór w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

29 lipca został ogłoszony dodatkowy, trzeci nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

O pierwszym podkarpackim naborze pisaliśmy w InfoBusie TUTAJ,

a o drugim - TUTAJ

Po raz trzeci

Jak tłumaczy wojewoda, dodatkowy nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ogłoszono na polecenie Ministra Infrastruktury – dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach tego naboru na dofinansowanie przewozów autobusowych przeznaczono 21 570 446,11 zł.

Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

Wnioski o objęcie dopłatą mogą składać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Krótki termin

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w okresie od 30 lipca do 7 sierpnia 2020 r.

Wypełnione wnioski (wzór wniosku w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu) wraz z załącznikami należy przesłać na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem platformy e-Puap, przy zachowaniu obowiązujących zasad składania podpisów elektronicznych oraz prawidłowej reprezentacji Organizatora.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzór wniosku o objęcie dopłatą znajdują się TUTAJ.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
FRPA
Podkarpackie