TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek pojazdów użytkowych - styczeń 2020
PZPM InfoBus.pl - Opublikowano: 12.02.2020 12:00:56
Polski rynek pojazdów użytkowych - styczeń 2020

Mamy pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t za styczeń 2020. Sprawdzamy, co dzieje się na autobusowym rynku.

Mamy pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t za styczeń 2020. Sprawdzamy, co dzieje się na autobusowym rynku.

W styczniu 2020r. zarejestrowano 1 539 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 26,7% niż rok wcześniej i mniej o 13,3 % niż w grudniu ub.r. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych pogłębiła się. Styczeń br. wypadł poniżej stycznia z 2016 r. po utrzymujących się wzrostach w analogicznym miesiącu w czterech kolejnych latach (2016 - 2019). We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 27,9% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-33,6%). Podwozia ciężarowe zanotowały także spadek (-11,7%) natomiast niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zwiększyły się o 12,7%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 15,1% w porównaniu do stycznia 2019 r. a ich wydania wyniosły 157 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w styczniu 2019 r. 157 rejestracji, mniej o 15,1% r/r. W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w styczniu 64 szt. wobec 52 w grudniu 2019r. i 100 szt. w tej grupie przed rokiem. Spadek r/r wyniósł 36%. Najliczniej reprezentowane w ostatnim miesiącu były marki AUTOSAN i MERCEDES-BENZ.

W ogólnym rankingu marek w styczniu 2020r. przewodził MERCEDES-BENZ (74 szt.; +3%) za nim AUTOSAN (24 szt.) i FORD (12 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2019r. zarejestrowano 1 382 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-27,9% r/r; -534 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (994 szt.;

-33,6% r/r). Wśród podwozi rejestracje były również niższe niż przed rokiem i osiągnęły 388 szt.

(-7,6%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 308 szt.; -11,7 % r/r i samochodów specjalnych 80 szt.; +12,7%). W porównaniu z wynikami z grudnia ub.r. w dwóch grupach składowych odnotowaliśmy spadki. Rynek podwozi ciężarowych i specjalnych skurczył się łącznie o ponad 41% (-272 szt.) natomiast ciągników samochodowych był nieznacznie wyższy (+2,7% m/m +26 szt.). Ogólnie w zagregowanej grupie, z przyczyny niższych rejestracji podwozi, rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 15,1% m/m (-246 szt.).

Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w styczniu br. wskazały nastroje mniej negatywne niż w grudniu ub.r. (-0,5 pkt wobec -2,5 pkt przed miesiącem), podczas gdy w listopadzie ub.r. poziom był podobny bliski 0 (ale +0,5 pkt) co oznaczało niemal równowagę ocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej były mniej pesymistyczne niż zgłaszane w grudniu ale oceny stanu bieżącego w tym obszarze były bardziej negatywne. Chociaż niepokoją ostatnie informacje o rosnącym zadłużeniu w branży transportowej i to szybciej niż w innych branżach. Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się coraz trudniejszych warunków działania na rynku przewozów międzynarodowych w związku z tzw. Pakietem Mobilności PE, natomiast co pozytywne o rok przesuną się zmiany związane z rozpoczętym Brexitem.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), które wyniosły w styczniu ub r. 388 szt. wobec 420 rok wcześniej i 660 miesiąc wcześniej zmniejszyły się. Przy czym w tym podwozia pod samochodami specjalnymi (80szt.) wykazały wzrost. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MERCEDES-BENZ (99 szt.). Na drugim był IVECO 78 szt., a trzecie miejsce przypadło marce MAN 76 szt. Dalej DAF zyskał 39 szt. a kolejne były SCANIA 36 szt. i VOLVO 24 szt.. W pierwszej piątce wzrost odnotowały: IVECO (+23,8%), MERCEDES-BENZ (+8,8%) i SCANIA (+5,9%) natomiast spadki w pierwszej piątce – DAF(-40%), MAN(-16,5%).

W grupie ciągników samochodowych w styczniu 2020 r. najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydało 305 szt. (-29% r/r i +56% m/m). Na drugim miejscu był MAN z liczbą 184 szt. (-32% r/r i -7% m/m), a na trzecim VOLVO (182 szt.; -43% r/r i -41% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknęła SCANIA (127 szt.; -46% r/r: +41% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (106 szt.; -33% r/r; -14% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w styczniu 2020 r. 1 232 szt. Było to mniej o 537 szt. niż rok wcześniej (-30%) i mniej o 116 szt. (-9%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (339 szt.; -31% r/r), MAN (231 szt.; -31%) i VOLVO (206 szt.; -40%).

W ogólnym rankingu marek w styczniu 2020 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF 344 szt. (-31%) uzyskując 24,9% tej części rynku – mniej o 1pkt. proc. niż przed rokiem. Drugi był MAN 260 szt. (-7%). Jego udział wyniósł 18,8% i był niższy niż w ub.r. (-0,2 pkt. proc). Za nim VOLVO po rejestracji 206 szt. (-41%) i czwarty MERCEDES-BENZ, który wydał 205 szt. (-18% r/r; 14,8% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (163szt.; -40%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły podobnie jak przed rokiem 89,9%% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 71,1% rynku czyli 7,8 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w styczniu 2020 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 417 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze spadkiem o 18,3% r/r. W porównaniu z rezultatem z grudnia ub.r. rynek samochodów dostawczych był aż o 41,7% niższy.

W styczniu 2020 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem była marka Renault (640szt.) z niewielką przewagą nad drugą, którą okazał się Mercedes-Benz (618 szt. +28,2%). Trzeci Ford z wynikiem 572 szt. -21,1%. Za nim na czwartej pozycji uplasował się dotychczasowy leader Fiat z wynikiem 498 szt. po spadku o 39,3%. Pierwszą piątkę zamknął Peugeot (451 szt.; -0,4%) a dopiero za nim Volkswagen (342 szt. -46,1%).

W ogólnym rankingu modeli, w styczniu br. na pierwszym miejscu – Renault Master (542) drugi Mercedes-Benz Sprinter (535szt.), za nim Fiat Ducato (392szt.). Czwarty Peugeot Boxer (280). Piąty Iveco Daily (259). Drugą piątkę otworzył Ford Transit 224 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w styczniu 2020 r. przybyło 2 566 szt. Jest to wynik nieznacznie niższy niż w ub.r. (-2,2%; -57 szt.) ale znacznie wyższy niż w grudniu ub.r. +18,2% (+395 szt.). Utrzymujący się do maja 2019r. stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012 ale był to czas wzmożonych jeszcze zakupów w grupie pojazdów nowych, przed wprowadzeniem od 15 czerwca 2019r tachografów cyfrowych. W drugiej połowie ub.r. średnia miesięczna nieznacznie przekraczała 2,4 tys. szt. (w całym ub.r. 2,6 tys. szt.). W ostatnim miesiącu liczba sprowadzanych z zagranicy pozostała na stosunkowo wysokim poziomie obserwowanym w analogicznych miesiącach dwóch poprzednich lat. W całej grupie wyróżniliśmy 2 254 samochody ciężarowe (-5,9% r/r; +17,7% m/m) i 312 autobusów (+36,8% r/r; +25,4% m/m).

Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było 1,7 razy więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska