TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek pojazdów użytkowych w lutym 2020 r.
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.03.2020 10:00:48
Polski rynek pojazdów użytkowych w lutym 2020 r.

W lutym 2020r. zarejestrowano 1 943 pojazdów użytkowych pow. 3,5t – czyli o 28,3% mniej niż rok wcześniej.

W lutym 2020r. zarejestrowano 1 943 pojazdów użytkowych pow. 3,5t – czyli o 28,3% mniej niż rok wcześniej.

Wynik ostatniego miesiąca był też zgodnie z sezonową fluktuacją, wyższy (+26,3%) niż w styczniu br. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa jednak nieprzerwanie od lipca ub.r. Rezultat z lutego br. cofnął rozwój rynku co najmniej o cztery lata.

Szeroki minus

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 27,9% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-30%). Podwozia ciężarowe zanotowały spadek o 21,4% a niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zmniejszyły się o 17,9%. Liczba nowych autobusów pow. 3,5t zmniejszyła się o 26,5% w porównaniu do lutego 2019 r. a ich wydania wyniosły tylko 119 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły poziom 1 824 szt.

Od początku roku przybyło 3 482 nowe pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 27,6% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 28,2%, jak i w grupie autobusów o 20,5%.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w lutym 2019 r. 119 rejestracji, mniej o 26,5% r/r. i mniej o 24,2% niż miesiąc wcześniej.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w lutym 26 szt. wobec 64 w styczniu br. i 58 szt. w tej grupie przed rokiem. Spadek r/r wyniósł 55% a m/m 59%. Najliczniej reprezentowane w ostatnim miesiącu były marki SOLARIS i MERCEDES-BENZ.

W ogólnym rankingu marek w lutym 2020r. przewodził MERCEDES-BENZ (75 szt.; +15%) za nim SOLARIS (15 szt.) i FORD (11 szt.)

Od początku 2020 roku przybyło 276 autobusów, -20,5% mniej niż w takim samym czasie 2019r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 149 autobusów (+9%). Na drugim miejscu ex aequo SOLARIS i AUTOSAN po rejestracji 24 szt. ( w przypadku pierwszej firmy spadek o -59% rejestracji drugiej nie było w opisywanym okresie rok wcześniej). Za nim jest FORD z rezultatem 23 rejestracji i wzrostem (+283%). Pierwszą piątkę zamknęło IVECO (13 szt).

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2019r. przybyło 90 (-43%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 158 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (24szt.), AUTOSAN (20 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (17 szt.), oraz ISUZU (9 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w lutym 2019r. zarejestrowano 1 824 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-28,4% r/r; -724 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 462 szt.;

-30% r/r). Wśród podwozi rejestracje były również niższe niż rok wcześniej i osiągnęły 362 szt.

(-21,1%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (330 szt.; -21,4% r/r) i samochodów specjalnych (32 szt.; -17,9%). W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca br. w dwóch grupach składowych odnotowaliśmy odmienne rezultaty. Rynek podwozi ciężarowych i specjalnych skurczył się łącznie o 9,3% m/m (-26 szt.) natomiast ciągników samochodowych był znacznie wyższy (+47,1% m/m; +468 szt.). Ogólnie w zagregowanej grupie, dzięki znacznie wyższym rejestracjom ciągników i łącznie podwozi, rezultat był wyższy niż miesiąc wcześniej o 32% m/m (+442szt.).

Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w lutym br. wskazały nastroje mniej negatywne niż w styczniu br. (+0,1 pkt wobec -0,5 pkt przed miesiącem i -2,5 pkt w grudniu ub.r.) co oznaczało niemal równowagę ocen pozytywnych, jak i negatywnych stanu bieżącego. Jednocześnie ponad 86% badanych uważało, że ich sytuacja w lutym nie uległa zmianie. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej były mniej pesymistyczne niż zgłaszane w styczniu br. ale oceny stanu bieżącego w tym obszarze były bardziej negatywne.

Niepokoją teraz ostatnie informacje o rozszerzaniu się choroby koronawirusowej (COVID-19) i sile wpływu tego zjawiska na różne dziedziny gospodarki w tym również te decydujące o rynku pojazdów ciężarowych. Pozostają w tle wcześniejsze doniesienia o rosnącym zadłużeniu w branży transportowej w znacznym stopniu decydującej o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Podobnie trudności firm transportowych działających na rynku przewozów międzynarodowych (w związku z tzw. Pakietem Mobilności PE, czy związane z rozpoczętym Brexitem).

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), wyniosły w lutym br. 362 szt. wobec 459 rok wcześniej. Pierwsze miejsce w tej całej grupie zajął MAN (87 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 66 szt., a trzecie miejsce przypadło marce SCANIA 63 szt. Dalej IVECO zyskało 56 szt. a kolejne DAF 39 szt. i VOLVO 33 szt.. W pierwszej piątce wzrost odnotowały: MERCEDES-BENZ (+10,1%) i MAN (+1,2%) natomiast spadki – DAF(-53,6%), IVECO(-24,3%), SCANIA(-16,5%).

W grupie ciągników samochodowych w lutym 2020 r. najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydało 372 szt. (-37% r/r i +22% m/m). Na drugim miejscu była SCANIA z liczbą 298 szt. (-36% r/r i +135% m/m), a na trzecim VOLVO (289 szt.; -9% r/r i +59% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MAN (201 szt.; -47% r/r: +9% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (167 szt.; -32% r/r; +58% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w lutym 2020r. 1 710 szt. Było to mniej o 686 szt. niż rok wcześniej (-29%) i więcej o 479 szt. (+39%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (400 szt.; -39% r/r), SCANIA (361 szt.; -33%) i VOLVO (322 szt.; -6%).

W ogólnym rankingu marek w lutym 2020 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF 411 szt. (-39%) uzyskując 22,5% tej części rynku – mniej o 4 pkt. proc. niż przed rokiem. Druga była SCANIA 361 szt. (-33%). Jego udział wyniósł 19,8% i był niższy niż w ub.r. (-1,2 pkt. proc). Za nim VOLVO po rejestracji 322 szt. (-6%) i czwarty MAN, który wydał 288 szt. (-38% r/r; 15,8% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (233 szt.; -24%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92,1% podobnie jak przed rokiem 90,7%% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 80,2% rynku czyli tyle samo co rok wcześniej.

Od początku 2020 r. zarejestrowano 3 206 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 28,2%. W całej grupie znalazło się 2456 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do analogicznego okresu w 2019r. o 1 129 szt. (-31,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 677 rejestracje (-34%) a za nim VOLVO (471; -26%). Dalej SCANIA (425; -39%), i MAN (385; -41%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (273; -32%).

W tym samym czasie przybyło 750 kompletnych lub skompletowanych podwozi (-14,7%; -129 szt.). Wśród nich przoduje MERCEDES-BENZ (165) tuż za nim, na drugiej pozycji jest MAN (163), który wyprzedza IVECO (134) i SCANIĘ (99) oraz markę DAF (78).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2020r. najwięcej pojazdów wydał DAF (755; -36%). Po nim MAN (548; +34%) i VOLVO (528; -24%) wyprzedzają markę SCANIA (524szt. -35%) i MERCEDES-BENZ (438 szt. -21%)

Pierwsze dwie marki DAF i MAN osiągnęły w 2020 kolejno 24% i 17% rynku. Trzecie VOLVO miało podobnie jak SCANIA ma 16% a MERCEDES-BENZ 14%. Pierwsza piątka skupiła w ub.r. 87% rynku wobec 91% rok wcześniej.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91,1% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76,3% rynku, o 3,3 pkt. proc. mniej niż w 2019 r.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t.od początku 2020 w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (739 szt.; 25% udz.) po spadku o 36%. Na drugim miejscu VOLVO (528 szt.; 18% udz.) , spadek 23% a trzecia SCANIA (524szt.; -35% i 18% udz.), która w 2019 r. o tej samej porze była druga. Dalej MAN (497 szt.; -35%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (389 szt.; -23% i 13% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (157), IVECO (84) a dalej FORD TRUCKS (12) a za nim KAMAZ (6).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w lutym 2020 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 644 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze spadkiem o 10,5% r/r. W porównaniu z rezultatem ze stycznia br. rynek samochodów dostawczych był o 5,1% wyższy (+227 szt.).

Od początku 2020 roku zarejestrowano 9 061 nowe samochody dostawcze do 3,5t, co jest wynikiem niższym od tego w 2019 roku o -14,5%.

W lutym 2020 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem była marka Renault (710 szt.) z niewielką przewagą nad drugim Fordem (698 szt. +17,1%). Trzeci Fiat z wynikiem 612 szt. -26,4%. Za nim na czwartej pozycji uplasował się Mercedes-Benz z wynikiem 550 szt. po wzroście o 5,2%. Pierwszą piątkę zamknął Peugeot (432 szt.; -13,3%) a dopiero za nim Volkswagen (339 szt. -33,9%).

W ogólnym rankingu modeli, w lutym br. na pierwszym miejscu – Renault Master (604), drugi Fiat Ducato (489). Za nim Mercedes-Benz Sprinter (437szt.) i Iveco Daily (294szt.). Pierwsza piątkę zamknął Peugeot Boxer (272). Drugą piątkę otworzył podobnie jak miesiąc wcześniej Ford Transit 265 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w lutym 2020 r. przybyło 2716 szt. Jest to wynik nieznacznie niższy niż w ub.r. (-1,0%; -27 szt.) i umiarkowanie wyższy niż w styczniu br. +5,8% (+150 szt.). Utrzymujący się do maja 2019r. stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012 ale był to czas wzmożonych jeszcze zakupów w grupie pojazdów nowych, przed wprowadzeniem od 15 czerwca 2019r tachografów cyfrowych. W drugiej połowie ub.r. średnia miesięczna nieznacznie przekraczała 2,4 tys. szt. (w całym ub.r. 2,6 tys. szt.). W ostatnim miesiącu liczba sprowadzanych z zagranicy pozostała na stosunkowo wysokim poziomie obserwowanym w analogicznych miesiącach dwóch poprzednich lat. W całej grupie wyróżniliśmy 2 465 samochodów ciężarowych (-1,8% r/r; +9,4% m/m) i 251 autobusów (+8,2% r/r; -19,6% m/m).

Od początku 2020r. sprowadzono 5 282 używane pojazdy użytkowe (-1,6%; -84 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było 1,4 razy więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.