TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek pojazdów użytkowych w maju 2019 r.
PZPM - Opublikowano: 10.06.2019 09:00:13
Polski rynek pojazdów użytkowych w maju 2019 r.

W maju wydania ciężarówek osiągnęły 3 195 szt. a autobusów 338 szt.

W pierwszych rejestracjach całej grupy pojazdów użytkowych pow. 3,5t tempo wzrostu zwiększyło się w maju br. aż o 22%. Łącznie przybyły 3 533 szt. Tym razem tempo wzrostu było dwucyfrowe po czterech z rzędu, stabilnych miesiącach z umiarkowanym wzrostem, i dwóch zniżkowych w końcu ub.r.

Od stycznia do kwietnia br. obserwowaliśmy odpowiednio, wzrost o 2,4%; 3,6%; 1,9% i w kwietniu 4,1%. Liczba nowych pojazdów użytkowych wyjeżdżających na polskie drogi w jednym miesiącu, po raz trzeci w br. przekroczyła wysoki poziom 3 tys. (w ub.r. miało to miejsce trzy razy - w marcu, wrześniu i październiku). Przypomnijmy w doskonałym 2008 roku w analogicznym miesiącu przybyło 2,1 tys. szt. Teraz przekroczono poziom 3,5 tys. szt.

Rynek pojazdów użytkowych rozwija się (poza autobusami jak do tej pory w br.) w warunkach utrzymującej się ogólnie dobrej koniunktury gospodarczej. Dodatkowo rezultaty rejestracji napędza zmiana przepisów dotycząca tachografów. Od 15 czerwca 2019 roku zgodnie z unijnym rozporządzeniem 165/2014 i powiązanych rozporządzeń wykonawczych, wszystkie rejestrowane po raz pierwszy pojazdy i posiadające tachograf, który ma interfejsy: do systemu nawigacji GPS, do połączeń z systemami ITS i do komunikacji ze służbami kontrolnymi do przekazywania danych. Zaznaczyło się to już w kwietniu a jeszcze zdecydowanie wyraźniej w maju br. W ostatnim miesiącu łączne rezultaty były też wyższe niż w poprzednim o 14%.

Poszczególne kategorie odnotowały duże wzrosty. Ogólnie liczba samochodów ciężarowych zwiększyła się o 23,0% r/r za sprawą zarówno podwozi ciężarowych (+28,3%), jak i ciągników samochodowych (+22,0%). Rynek autobusów drugi raz z rzędu odnotował wzrost - tym razem o 13,0% po wzroście o 5,8% miesiąc wcześniej. Wydania ciężarówek osiągnęły 3 195 szt. a autobusów 338 szt.

Od początku roku przybyło 14 616 nowych pojazdów o DMC pow. 3,5t i jest to więcej o 7,1% niż w tym samym czasie ub.r. W grupie samochodów ciężarowych wzrost w skali roku wyniósł 8,1% do 13 474 szt. a wśród autobusów utrzymuje się spadek o 3,5% do poziomu 1 142 szt.

Nowe autobusy

Rynek autobusów osiągnął w maju br. 338 rejestracji i drugi raz z rzędu odnotował wzrost – teraz o 13,0% r/r, po wzroście o 5,8% w kwietniu i po czterech wcześniejszych miesiącach spadków rok do roku. Był to najwyższy poziom miesięcznych rejestracji od początku ub.r. i dla analogicznego miesiąca w historii. Podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. przełożyły się na ostatnie wyniki.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w maju br. w analizach PZPM 246 szt. Jest to o 53 szt. więcej (+27,5%) niż rok wcześniej i więcej o 78 szt. niż przed miesiącem (+46,4%).

W ogólnym rankingu marek w maju br. przewodził MERCEDES-BENZ (162 szt.), za nim SOLARIS (69 szt.) i MAN (48).

Od początku roku przybyły 1142 autobusy, 3,5% mniej niż w takim samym czasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 491 autobusów (-5%). Drugi jest MAN po rejestracji 178 szt. (+20%). Za nim SOLARIS z rezultatem 165 rejestracji (0%). Na czwartej pozycji utrzymuje się IVECO (97 szt.) z 70% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br. przybyło 677 autobusów, podczas gdy rok wcześniej 709. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki MAN (170 szt.), SOLARIS (161 szt.) następnie MERCEDES-BENZ (145 szt.), oraz IVECO (49 szt.)

Nowe samochody ciężarowe

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w czerwcu 2019r. zarejestrowano 3 195 szt. Wysoki, dwucyfrowy wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (+23% r/r; +597szt.), został osiągnięty dzięki wysokim rejestracjom kompletnych (lub skompletowanych) podwozi samochodów ciężarowych (798 szt.; +28,3% r/r nie licząc specjalnych, wśród których nie było wzrostu), jak ciągników samochodowych (2 333 szt.; + 22,0% r/r). We wszystkich grupach składowych odnotowaliśmy wzrost w porównaniu z wynikami z kwietnia br. (w zagregowanej grupie +13,1% m/m; +369 szt.).

Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych sprzyja ogólnie dobra koniunktura w gospodarce. Aktualna sytuacja jest dodatkowo podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br. dla wyposażonych w nie, nowo rejestrowane pojazdy, jak też zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2. Jednak transportowcy mogą spodziewać się nadal w tym roku trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE (kontynuacja debat w tej sprawie najwcześniej pod koniec lipca br.).

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w maju br. 862 szt. (+25,7% r/r; +36,8% m/m) wobec 686 przed rokiem i 630 miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsce zajął MAN (188 szt.). Za nim IVECO (179 szt.) i SCANIA (152 szt.). Na czwartej pozycji MERCEDES-BENZ z wynikiem 126 szt. Na kolejnych miejscach VOLVO i DAF odpowiednio po rejestracji 90 i 71 szt. W pierwszej piątce wzrost odnotowały - MAN(+61%), SCANIA (+52%), VOLVO (+29%) i IVECO(+27%).

W grupie ciągników samochodowych w maju 2019r. najwięcej ciągników zarejestrowała SCANIA, która wydała 557 szt. (+97% r/r i -24% m/m). Na drugim miejscu był znowu DAF z liczbą 543 szt. (+4% r/r i -0,2% m/m), a na trzecim VOLVO (422 szt.; +24% r/r i +38% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MAN (390 szt.; +13% r/r:+50% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (289 szt.; +10% r/r; +8% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w maju 2019r. 2 904 szt. Było to więcej o 502 szt. niż rok wcześniej i więcej o 261 szt. (+10%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: SCANIA (709 szt.; +85% r/r), DAF (606 szt.; +3%) i MAN (526 szt.; +22%).

W ogólnym rankingu marek w maju 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów najwięcej wydała SCANIA – 709 szt. i przekroczyła 22% tej części rynku – więcej o 7,5 pkt. proc. niż przed rokiem. Dopiero za nią był DAF – 624 szt. (+3%). Jego udział wyniósł powyżej 19% i był niższy niż w ub.r. (- 4 pkt. proc). Za nimi ulokował się MAN po rejestracji 578 szt.(+25%). Zajął 18% rynku, tyle samo co w maju ub.r. Czwarte miejsce przypadło marce VOLVO , które wydało 512 szt. (+25% r/r; 16% udz.). Pierwszą piątkę zajął MERCEDES-BENZ (416 szt.; +5%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 91% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 78% rynku czyli tyle samo co rok wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 13 474 samochody ciężarowe pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 8,1% w skali roku. W całej grupie znalazło się 10 358 ciągników i ich liczebność wzmocniła się w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 883 szt. (+9,3%). Wśród nich na czele – duża zmiana pierwsza jest SCANIA z liczbą 2603 rejestracji (+42%) a tuż za nią DAF (2600; +8%). Dalej za nimi VOLVO (1683; +22%), który wyprzedza nadal markę MAN (1576; -19%). Pierwszą piątkę zamknął po maju MERCEDES-BENZ (1373; +26%).

W tym samym czasie przybyło 3 116 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+4%; +125 szt.). Wśród nich przoduje MAN (736) za nim, na drugą pozycję wskoczyło IVECO (500) wyprzedzając o dwie sztuki markę MERCEDES-BENZ (498), za którym jest SCANIA (439) i DAF (380).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów, dzięki doskonałym wynikom w ostatnim miesiącu, wydała SCANIA (3042; +38%). Za nią jest DAF (2980; +3%) i MAN (2312; -10%). Wyprzedzają markę VOLVO (1988 szt.) i MERCEDEZ-BENZ (1874 szt.), które również poprawiły swoje wyniki sprzed roku – odpowiednio +18% i +19%.

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF zajmują po pierwszych pięciu miesiącach br. przekraczają po 22% rynku. Trzeci MAN ma 17%. Kolejne VOLVO zbliżyło się do 15% a MERCEDES do 14%. Pierwsza piątka skupia po maju br. 91% rynku wobec 80% przed rokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 79% rynku wobec ich udziału rok wcześniej 78%.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po maju br. w ogólnym rankingu – pierwsza jest SCANIA (3042 szt.; 24% udz.) po wzroście o 38% Na drugim miejscu zeszłoroczny leader DAF (2932 szt.; +4% i prawie 24% udz.) a MAN (2062 szt.; -13% i 17% udz.) jest trzeci. Dalej bez zmiany VOLVO (1985 szt.; +18%;16%udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (1710 szt.; +21% i 14% udz.).

Nowe samochody dostawcze

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w maju 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 6 154 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się w tej części rynku już czternasty miesiąc z rzędu. W ostatnim miesiącu osiągnęło 14,6%. Rejestracje samochodów dostawczych przyspieszają w tym roku nie tylko w wyniku sprzyjającej koniunktury, ale również przed zbliżającym się terminem wdrożenia testów WLTP dla kategorii N1 jak i przygotowania do końcowej partii produkcji związane z wygasaniem norm Euro 6b, c i d z końcem sierpnia br.

W maju 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Fiat. Nabywcy zarejestrowali 1022 szt. samochodów tej marki tj. o 5,7% więcej r/r i wobec 895 szt. miesiąc wcześniej (+14,2% m/m). Udział Fiata w rynku wyniósł 16,1%. Druga w kwietniu była marka Renault (894 szt.; -2,8%) a trzeci Ford (828 szt. +43,3%). Za nim na czwartej pozycji uplasował się Volkswagen (679 szt. +85,5%); Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (567 szt.; +31,6%) a za nim tym razem Iveco (468 szt.; -0,8%)

W ogólnym rankingu modeli, w maju br. na pierwszym miejscu niezagrożony – Renault Master (727 szt.), drugi Fiat Ducato (472 szt.) a za nim Iveco Daily (468 szt.). Na czwartym miejscu Sprinter 449 szt. a za nim Volkswagen Crafter 346 szt. Drugą piątkę otworzył Ford Transit (293 szt.).

W całej grupie samochodów dostawczych w maju 2019r., zarejestrowano 1 438 kombivanów (+16%), 152 osobowo-ciężarowe (+16%), 253 pick-upy (+23%) oraz 59 samochodów kempingowych (-3%).

W zasadniczej grupie pozostałych samochodów dostawczych przybyło 4252 szt. (+519 szt.;+14%).

W pierwszym segmencie kombivanów pierwsze było Doblo (277 szt.; +33%) za nim Fiorino (225szt.; +8%) a trzeci dopiero Dokker (219; +38%) za nim Partner (117 szt.; -28%). Na piątym Berlingo (114 szt.; +8%). Wśród osobowo-ciężarowych na pierwszym miejscu była Fabia (50 szt.; +100%) następne modele, to Yaris i Panda oba po 24 szt.(+200% i +167%). W pick-upach w maju najwięcej zarejestrowano Fordów Rangerów (90; +75%), i Toyoty Hilux (50; -23%); Wśród kempingowych Roller Team Kronos 295 M - 5 szt. W grupie pozostałych pierwsze miejsca przypadły oczywiście dla Mastera Renault (727 szt.; -4%) i Ducato Fiata (472; -10%) a tuż za nim Iveco daily (468 szt. -1%). Wśród wszystkich samochodów zarejestrowanych w maju, jako samochody dostawcze do 3,5t. vany przekroczyły 67%, skrzynie 18% i furgony 7%, wśród których zarejestrowano 101 chłodni i 150 izoterm. Wywrotki w tej części rynku zbliżyły się do 1%.

Od początku 2019 roku w ogólnym rankingu z pierwszą lokatą po pięciu miesiącach jest FIAT (4511) i wyprzedza RENAULT (4221) o 290 szt. Pierwszy ma 15,5% rynku a drugi 14,5%. Trzeci na liście pozostaje FORD (3624; 12% udz.). Na czwartym miejscu VOLKSWAGEN (3122; 11% udz.). Piąte należy do marki MERCEDES-BENZ (2789; 10% udz.). PEUGEOT (2406) otwiera drugą piątkę. W ub.r. był dwa miejsca wyżej. Marki w pierwszej piątce odnotowały wzrost rezultatów w skali roku. Najwyższy +44% Volkswagen i 35% MERCEDES-BENZ.

Od początku br. klienci najczęściej wybierali Mastera (3468; +4%), następnie Ducato (2433; -10%). Dalej Sprintera (2203; +46%). Po nim Daily (2151 -2%) i Transita (1505; +41%.)

W całej grupie samochodów dostawczych od początku 2019r., zarejestrowano 6710 kombivanów (+8%), 583 osobowo-ciężarowych (-28%), 1211 pick-upów (+7%) oraz 297 samochodów kempingowych (+44%). W zasadniczej grupie pozostałych samochodów dostawczych przybyło 20293 szt.;+15%).

W pierwszym segmencie kombivanów na prowadzeniu podobnie jak przed rokiem jest Doblo 1003 szt. tuż przed Dokkerem 989 szt. Wśród osobowo-ciężarowych na pierwszym miejscu jest Skoda Fabia (165 szt.; +17%) za nim Yaris (110 szt.; -3%) .

W pick-upach przewodzi podobnie jak rok wcześniej Ford Ranger (309; -10%), następna jest Toyota Hilux (225; -18%)i Vokswagenem Amarok (205 szt.+19%)

Wśród kempingowych na pierwszej pozycji Volkswagen California 27 szt. za nim Dethleffs Trend 19 szt.

W grupie pozostałych pierwsze miejsca przypadły oczywiście dla Mastera Renault (3468szt.; +4%) i Ducato Fiata (2433; -10%).

Wśród wszystkich samochodów zarejestrowanych jako samochody dostawcze do 3,5t. vany mają niemal 68% (19710szt; +16%), skrzynie sięgają 20% (5568 szt. -7%) i furgony 7% (1900 szt.; +24%). W tej ostatniej grupie zarejestrowano 400 chłodni (+44%) i 601 izoterm (+17%). Wywrotki w tej części rynku nie osiągnęły 1%.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w maju 2019 r. przybyło 2 826 szt. Jest to wynik wyższy niż w ub.r. o 10,4% (+267 szt.) ale niższy niż w kwietniu br. o 7,6% (-231 szt.). Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych. Ostatni miesiąc przekroczył, podobnie jak obserwujemy od marcu, średniomiesięczny poziom z 2018r. (2,7 tys. szt.) ale nie osiągnął już wysokiego rezultatu 3 tys. szt. W całej grupie w ostatnim miesiącu wyróżniliśmy 2574 samochody ciężarowe (+12,6% r/r; -5,5% m/m) i 252 autobusy (-8,0% r/r; -24,6% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 14 611 (+4,6%) używanych pojazdów użytkowych. W tym 13 248 (+5,4%) samochodów ciężarowych i 1363 autobusy (-3,0%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było niemal tyle samo co w tym samym czasie zarejestrowano nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska