TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek pojazdów użytkowych we wrześniu 2019
PZPM InfoBus.pl - Opublikowano: 15.10.2019 13:00:55
Polski rynek pojazdów użytkowych we wrześniu 2019

We wrześniu br. zarejestrowano 2441 pojazdy użytkowe, czyli o 22,9% mniej niż rok wcześniej. To już trzeci miesiąc ze spadkiem wśród samochodów ciężarowych, jak i autobusów.

We wrześniu br. zarejestrowano 2441 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, to mniej o 22,9% niż rok wcześniej. To już trzeci miesiąc ze spadkiem w obu grupach składowych - wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów.

Cały rynek od początku roku jest na poziomie skumulowanego wyniku osiągniętego w analogicznym okresie w ub.r. (-0,3%) a jeszcze po sierpniu notował ponad 3% wzrost. Rezultat poprzednich miesięcy jest dowodem na to, że zmiany legislacyjne wpływają na tempo rejestracji ale również inne czynniki kształtują rynek. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało - po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. - załamanie na rynku pojazdów użytkowych. Po wakacyjnych miesiącach rynek pojazdów użytkowych zgodnie z sezonowością na ogół wzrasta. W tym roku rejestracje we wrześniu również były wyższe niż w sierpniu br. ( o 59,3%;+909 szt.). Poziom ich okazał się jednak znacznie niższy niż wypracowany nie tylko w rekordowo wysokim wrześniu ub.r. ale w grupie samochodów również w trzech poprzednich latach i cofnął się do 2015r. kiedy w analogicznym miesiącu wydano zbliżoną ilość 2,3 tys. szt. tych pojazdów.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 21,8% r/r, za sprawą zarówno podwozi ciężarowych (-21%), jak i ciągników samochodowych (-25,5%). Jedynie niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, wzrosły o 54,3%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 35,9% w porównaniu do września ub.r. a ich wydania wyniosły 164 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły poziom 2 277szt.

Od początku roku przybyło 24 053 nowe pojazdy o DMC pow. 3,5t i jest to mniej o 0,3% niż w tym samym czasie ub.r. Ten nieznaczny spadek to efekt utrzymujących się na tym samym poziomie +0,1% rejestracji w grupie samochodów ciężarowych i spadku o 4,7% w grupie autobusów.

Nowe autobusy

Rynek autobusów osiągnął we wrześniu br. 164 rejestracje, mniej o 35,9% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. W drugim kwartale obserwowaliśmy coraz wyższy wzrost. Od lipca (-35,8% r/r; -27,2% r/r) notujemy w grupie autobusów głębokie spadki. Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatnich wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy we wrześniu br. w analizach PZPM 94 szt. Jest to o 59 szt. mniej (-39%) niż rok wcześniej i mniej o 9 szt. niż przed miesiącem (-8,7%).

W ogólnym rankingu marek we wrześniu br. przewodził MERCEDES-BENZ (77 szt.) za nim SOLARIS (61szt.) i MAN (12).

Od początku roku przybyło 1971 autobusów, -4,7% mniej niż w takim samym czasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 861 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 364 szt. (+5%). Za nim jest MAN z rezultatem 240 rejestracji i wzrostem (+10%). Na czwartej pozycji bez zmiany IVECO (153 szt.) z 56% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br. przybyło 1090 (-8,3%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1189 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (357szt.), MAN (225 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (206 szt.), oraz IVECO (54 szt.)

Nowe samochody ciężarowe

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t we wrześniu 2019r. zarejestrowano 2 277 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-21,8 % r/r; -908 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 698 szt.; -25,5% r/r) oraz niższymi rejestracjami wśród podwozi 588 szt. (-8,7%), na które złożyły się kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 426 szt.; -21 % r/r i samochodów specjalnych 162 szt.; +54,3%). We wszystkich grupach składowych odnotowaliśmy wzrosty w porównaniu z wynikami z sierpnia br. (w zagregowanej grupie +66,3% m/m; +908 szt.).

Rezultat skumulowanych rejestracji od początku roku (22 088) jest niemal identyczny jak rok wcześniej (+0,1% w skali roku). Sytuacja w rejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijać się w następnych miesiącach. Może to rzutować na rozwój polskiego transportu i pośrednio decydować o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zmniejszyły się i wyniosły we wrześniu br. 588 szt. (-8,7% r/r; -19% m/m) wobec 644 przed rokiem i 494 miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsce zajął MAN (142 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 125 szt., a trzecie miejsce przypadło Volvo z wynikiem 87 szt. Dalej DAF zyskał 70 szt. a dwie kolejne marki: IVECO i SCANIA uzyskały obie po 55 szt. każda. Wszystkie marki z wyjątkiem MERCEDES-BENZ i VOLVO (+2,5% ; +7,4%) odnotowały spadki – IVECO (-43%), DAF (-8%), SCANIA (-5%) i MAN (-3%).

W grupie ciągników samochodowych we wrześniu 2019r. najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydał 429 szt. (-19% r/r i +107% m/m). Na drugim miejscu był MAN z liczbą 323 szt.

(-16% r/r i +69% m/m), a na trzecim MERCEDES-BENZ (295 szt.; -13% r/r i +69% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknęła SCANIA (258 szt.; -42% r/r:+126% m/m). Pierwszą piątkę zamknęło VOLVO (144 szt.; -44% r/r; +139% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły we wrześniu 2019r. 2 073 szt. Było to mniej o 636 szt. niż rok wcześniej (-24%) i więcej o 892 szt. (+76%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (489 szt.; -18% r/r), MAN (396 szt.; -18%) i MERCEDES-BENZ (364 szt.; -15%).

W ogólnym rankingu marek we wrześniu 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF -499 szt. (-18%) uzyskując 22% tej części rynku – więcej o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugi był MAN –465 szt. (-13%). Jego udział wyniósł niemal 20% i był wyższy niż w ub.r. (+1,9 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 420 szt. (-9%) Czwarte VOLVO które wydało 331 szt. (-36% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (313 szt.; -37%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 95% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 75% rynku czyli tyle samo co rok wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 22 088 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 0,1% w skali roku. W całej grupie znalazło się 16 304 ciągników i ich liczebność spada w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 213 szt. (-1,3%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4063 rejestracje (- 6%) a za nim SCANIA (3591; +20%). Dalej MAN (2639; -17%), i VOLVO (2561; +1%). Pierwszą piątkę zamknął po sierpniu MERCEDES-BENZ (2406; +16%).

W tym samym czasie przybyło 5 784 kompletne lub skompletowane podwozia (+4,4%; +246 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1364) za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1008), który wyprzedza IVECO (876) i SCANIĘ (813) oraz DAFa (635).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (4698; -7%). Za nim jest SCANIA (4404; +20%) i MAN (4003; -9%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (3417 szt.) i VOLVO (3165 szt.), które również poprawiły swoje wyniki sprzed roku – odpowiednio +11% i +1%.

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły po dziewięciu miesiącach br. kolejno 21% i 20% rynku. Trzeci MAN ma 18%. Kolejne dwie MERCEDES i VOLVO przekroczyły lub zbliżają się do 15%. Pierwsza piątka skupia po wrześniu br. 89% rynku wobec 88% przed rokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77% rynku, taka sama część rynku co przed rokiem.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po wrześniu br. w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (4606szt.; 23% udz.) po spadku o 7% Na drugim miejscu po wzroście o 20% SCANIA (4404 szt.; 22% udz.) a trzeci jest MAN (3508szt.; -11% i 17% udz.), który przed rokiem o tej porze był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (3157 szt.; +1%;16% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (3043 szt.; +10% i 15% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1123), IVECO (260) a dalej FORD TRUCKS (9) za nim KAMAZ (7) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t we wrześniu 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 166 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 21,6% r/r. Rynek samochodów dostawczych w ostatnich miesiącach jest zmienny – po czerwcowym spadku i stabilnym lipcu, w sierpniu odnotowano dwucyfrowy wzrost 17,3% związany przede wszystkim z wejściem w życie od 1 września br. nowego pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa – WLTP dla tej kategorii pojazdów. Wrzesień był nie tylko gorszy niż rok wcześniej ale także gorszy od miesiąca poprzedniego o 31,8%. Wrześniowe rejestracje praktycznie nieustannie rosły od 2013 roku teraz obniżyły się do poziomu osiągniętego w 2014r. (4049szt.).

Od początku roku zarejestrowano 51 068 nowe samochody dostawcze do 3,5t., co przekłada się już tylko na 5% wzrost w skali roku.

We wrześniu 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Ford. Nabywcy zarejestrowali 687 szt. samochodów tej marki tj. o 3 szt. mniej i -0,4%r/r i wobec 588 szt. miesiąc wcześniej (+16,8% m/m). Udział Forda w rynku wyniósł 16,5%. Drugi w ostatnim miesiącu był Fiat (622 szt.; -23,1%), trzecie Renault (562 szt. -37,6%). Za nim na czwartej pozycji uplasował się Mercedes-Benz (488 szt. +43,1%). Jedyna marka z pierwszej piątki notująca wzrost w stosunku do września ub. roku; Pierwszą piątkę zamknął Peugeot (364 szt.; -12,3%) a dopiero za nim Volkswagen ( 310 szt. -54,3%).

W ogólnym rankingu modeli, we wrześniu br. na pierwszym miejscu zaskakująco – Sprinter Mercedesa (412 szt.), drugi Renault Master (409) za nim Fiat Ducato (307 szt.) i Ford Transit (241). Pierwszą piątkę zamknął Peugeot Boxer 231 szt. a drugą otworzył Iveco Daily (223 szt.).

Używane użytkowe

grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, we wrześniu 2019 r. przybyło 2 498 szt. Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 5,4% (-143 szt.) i wyższy niż w sierpniu br. o 6,2% (145 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012 kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich 10. lat, o 200 szt.

W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie, chociaż zazwyczaj obserwujemy wzrost w drugim miesiącu wakacji. Teraz przyczyną spadku był mniejszy napływ ciężarówek. W całej grupie wyróżniliśmy 2 198 samochodów ciężarowych (-7,8% r/r; +14,7% m/m) i 300 autobusów (+7,1% r/r; -31,4% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 24 023 (-1,1%) używane pojazdy użytkowe. W tym 21 569 (-1,3%) samochodów ciężarowych i 2454 autobusy (+0,5%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 36 mniej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska