TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek używanych autobusów - 10.2019
InfoBus.pl - Opublikowano: 29.11.2019 09:00:54
Polski rynek używanych autobusów - 10.2019

W październiku 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 269 autobusów - dla porównania we wrześniu było ich 304, a w sierpniu 439.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC).

W październiku 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 269 autobusów - dla porównania we wrześniu było ich 304, a w sierpniu 439. W porównaniu z ubiegłym rokiem to poziom o 26 szt. wyższy (+10,7%). Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton (80%). Skumulowany wynik całego rynku po 10. miesiącach 2019 roku jest wyższy niż zeszłoroczny (+35 szt. / +1,3%) i łącznie wynosi on obecnie 2744 szt.

Od lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a 2017 r. - 3321, a w 2018 r. - 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dla tego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć - od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtowanych zmian.

Autobusowy październik

W październiku na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 269 rejestracje (+26 szt. /+10,7% r/r). Dla porównania - w rekordowym sierpniu sprowadzono do naszego kraju 439 szt. autobusów. Wrześniowy i październikowy wyniki można uznać także za wysokie, gdzie oba rezultaty przekraczają miesięczną średnią z 2018 r. (262 szt.) To oznacza, że polscy przewoźnicy kontynuują wzmożone zakupy - częściowo również pod kątem obsługi reaktywowanych linii, które uzyskały dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Potwierdza to wynik z kategorii międzymiastowej, gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanych pod przewozy lokalne i szkolne, gdzie od trzech miesięcy mamy wzmożony ruch. W październiku odnotowaliśmy tutaj największy wzrost: +37 szt. / +50% r/r).

Kolejny - ale zdecydowanie mniejszy - "plus" zagościł w segmencie MINI (+5 szt. / +6,5% r/r). Natomiast w pozostałych kategoriach mamy spadki: zarówno w segmencie autobusów miejskich (-10 szt./+-24,4%), jak i w kategorii turystycznej (-4 szt. / -7,1% r/r).

Nowe kontra używane

Patrząc od początku roku na rynek autobusów sprowadzanych do Polski to w styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu - 338 szt., w maju 253 szt., w czerwcu - 160 szt., w lipcu - 197 szt., w sierpniu - aż 439 szt., we wrześniu - 304 szt. i w październiku - 269 szt. To razem daje skumulowany wynik na poziomie 2744 szt., czyli o 35 szt. więcej niż rok temu (+1,3%). Porównując ten poziom z liczbą nowych rejestracji (2203 ) widać, że ponownie w tym roku "górą" są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku. Proces zrównywania się poziomów obu zbiorów obserwujemy od 2017 roku - wówczas liczba pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju była o 1,4-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.). W 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.) W 2019 roku - w lipcu - te poziomy po raz pierwszy się niemal zrównały (różnica wynosiła 81 szt.), aby teraz - po 10. miesiącach - ponownie mocno się rozejść. Różnica między nimi wynosi obecnie 541 szt. na korzyść używanych.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym od stycznia do października br. zarejestrowano niemal 27-razy więcej niż nowych (963szt. do 36 szt.), a w drugim: 2,6-raza więcej (796 szt. do 311 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusy dominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 900 szt. do 548 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (951 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (346).

Utrzymująca się jednak cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 - 2009 (37% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 - 2004 (36% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest Setra S215 z 1983 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r. Generalnie grupę dwóch "prawie nowych" roczników stanowi obecnie już 80 pojazdów (48 szt. z 2019 r. i 32 szt. z 2018 r.) Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

  • autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu 10 miesięcy br. w tej kategorii odnotowano 796 rejestracji, czyli o 25szt. mniej (-3%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

  • autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych ponownie zaczyna nabierać na znaczeniu. Potwierdzają to dane z sierpnia, września i października. Do tego ten segment stanowi potężną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów, który od lat nie może się przebić przez tę barierę. W ciągu 10. miesięcy br. zarejestrowano 963 szt. używanych autobusów międzymiastowych (+182 szt. / +23,3%), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym;

  • autobusy MINI – w okresie styczeń-październik, do Polski sprowadzono 548 używanych minibusów, czyli o 54 szt. mniej (-9%) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

  • autobusy miejskie – to zdecydowanie najsłabsza kategoria wśród używanych autobusów. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w okresie styczeń-październik 2019 r. ta kategoria osiągnęła poziom 346szt., czyli 16 szt. więcej niż przed rokiem (+4,8%).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku 7 szt. używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie - 4 szt.

Lista rankingowa marek

Od stycznia do października 2019 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 741 pojazdów z logo niemieckiego producenta (-42 szt. / -5,4% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 27% w rynku, co oznacza udział o prawie2 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że Mercedes jest też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej rynku wtórnego (poza pojazdami szkolnymi). Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 222 szt., gdzie marka ma 40,5% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco (160) oraz Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Drugą najważniejszą dla Mercedesa kategorią jest segment międzymiastowy (191 sztuk), a cała marka ma prawie 20% udział. Niemiecki producent zajmuje również pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (112) - z najpopularniejszymi modelami typu Citaro oraz wśród autobusów turystycznych(159), typu.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 419 rejestracji, czyli o 73 szt. więcej niż przed rokiem (+21%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 15% (+2,6 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzie producent odnotował 160 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych mamy 157 szt. autobusów Iveco i 65 szt. wśród turystycznych. Dodajmy, że do października br., do Polski sprowadzono też 109 autobusów pod marką Karosa, przejętą całkowicie przez Iveco od 2007 roku.

Trzecie miejsce zajmuje Setra z liczbą 286 rejestracji (-7 szt. /-2,4%) i udziałem 10,4%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają prawie 40% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejsce wśród pojazdów turystycznych (140) i trzecie wśród międzymiastowych (121). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po 10. miesiącach br. ma marka MAN z liczbą 243 rejestracji (+23 szt. / +10,5% / +0,8 pkt. proc.), której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych.

Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (139), która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (87).


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
używane
Polska