TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek używanych autobusów - 10.2019
InfoBus.pl - Opublikowano: 29.11.2019 09:00:54
Polski rynek używanych autobusów - 10.2019

W październiku 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 269 autobusów - dla porównania we wrześniu było ich 304, a w sierpniu 439.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC).

W październiku 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 269 autobusów - dla porównania we wrześniu było ich 304, a w sierpniu 439. W porównaniu z ubiegłym rokiem to poziom o 26 szt. wyższy (+10,7%). Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton (80%). Skumulowany wynik całego rynku po 10. miesiącach 2019 roku jest wyższy niż zeszłoroczny (+35 szt. / +1,3%) i łącznie wynosi on obecnie 2744 szt.

Od lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a 2017 r. - 3321, a w 2018 r. - 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dla tego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć - od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtowanych zmian.

Autobusowy październik

W październiku na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 269 rejestracje (+26 szt. /+10,7% r/r). Dla porównania - w rekordowym sierpniu sprowadzono do naszego kraju 439 szt. autobusów. Wrześniowy i październikowy wyniki można uznać także za wysokie, gdzie oba rezultaty przekraczają miesięczną średnią z 2018 r. (262 szt.) To oznacza, że polscy przewoźnicy kontynuują wzmożone zakupy - częściowo również pod kątem obsługi reaktywowanych linii, które uzyskały dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Potwierdza to wynik z kategorii międzymiastowej, gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanych pod przewozy lokalne i szkolne, gdzie od trzech miesięcy mamy wzmożony ruch. W październiku odnotowaliśmy tutaj największy wzrost: +37 szt. / +50% r/r).

Kolejny - ale zdecydowanie mniejszy - "plus" zagościł w segmencie MINI (+5 szt. / +6,5% r/r). Natomiast w pozostałych kategoriach mamy spadki: zarówno w segmencie autobusów miejskich (-10 szt./+-24,4%), jak i w kategorii turystycznej (-4 szt. / -7,1% r/r).

Nowe kontra używane

Patrząc od początku roku na rynek autobusów sprowadzanych do Polski to w styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu - 338 szt., w maju 253 szt., w czerwcu - 160 szt., w lipcu - 197 szt., w sierpniu - aż 439 szt., we wrześniu - 304 szt. i w październiku - 269 szt. To razem daje skumulowany wynik na poziomie 2744 szt., czyli o 35 szt. więcej niż rok temu (+1,3%). Porównując ten poziom z liczbą nowych rejestracji (2203 ) widać, że ponownie w tym roku "górą" są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku. Proces zrównywania się poziomów obu zbiorów obserwujemy od 2017 roku - wówczas liczba pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju była o 1,4-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.). W 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.) W 2019 roku - w lipcu - te poziomy po raz pierwszy się niemal zrównały (różnica wynosiła 81 szt.), aby teraz - po 10. miesiącach - ponownie mocno się rozejść. Różnica między nimi wynosi obecnie 541 szt. na korzyść używanych.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym od stycznia do października br. zarejestrowano niemal 27-razy więcej niż nowych (963szt. do 36 szt.), a w drugim: 2,6-raza więcej (796 szt. do 311 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusy dominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 900 szt. do 548 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (951 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (346).

Utrzymująca się jednak cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 - 2009 (37% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 - 2004 (36% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

Aktualnie najstarszym autobusem zarejestrowanym w tym roku jest Setra S215 z 1983 r. Z kolei najmłodsze zarejestrowane pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r. Generalnie grupę dwóch "prawie nowych" roczników stanowi obecnie już 80 pojazdów (48 szt. z 2019 r. i 32 szt. z 2018 r.) Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

  • autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu 10 miesięcy br. w tej kategorii odnotowano 796 rejestracji, czyli o 25szt. mniej (-3%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

  • autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych ponownie zaczyna nabierać na znaczeniu. Potwierdzają to dane z sierpnia, września i października. Do tego ten segment stanowi potężną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów, który od lat nie może się przebić przez tę barierę. W ciągu 10. miesięcy br. zarejestrowano 963 szt. używanych autobusów międzymiastowych (+182 szt. / +23,3%), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym;

  • autobusy MINI – w okresie styczeń-październik, do Polski sprowadzono 548 używanych minibusów, czyli o 54 szt. mniej (-9%) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

  • autobusy miejskie – to zdecydowanie najsłabsza kategoria wśród używanych autobusów. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie w okresie styczeń-październik 2019 r. ta kategoria osiągnęła poziom 346szt., czyli 16 szt. więcej niż przed rokiem (+4,8%).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku 7 szt. używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie - 4 szt.

Lista rankingowa marek

Od stycznia do października 2019 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 741 pojazdów z logo niemieckiego producenta (-42 szt. / -5,4% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 27% w rynku, co oznacza udział o prawie2 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że Mercedes jest też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej rynku wtórnego (poza pojazdami szkolnymi). Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 222 szt., gdzie marka ma 40,5% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco (160) oraz Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Drugą najważniejszą dla Mercedesa kategorią jest segment międzymiastowy (191 sztuk), a cała marka ma prawie 20% udział. Niemiecki producent zajmuje również pierwsze miejsce wśród konstrukcji miejskich (112) - z najpopularniejszymi modelami typu Citaro oraz wśród autobusów turystycznych(159), typu.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 419 rejestracji, czyli o 73 szt. więcej niż przed rokiem (+21%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 15% (+2,6 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzie producent odnotował 160 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych mamy 157 szt. autobusów Iveco i 65 szt. wśród turystycznych. Dodajmy, że do października br., do Polski sprowadzono też 109 autobusów pod marką Karosa, przejętą całkowicie przez Iveco od 2007 roku.

Trzecie miejsce zajmuje Setra z liczbą 286 rejestracji (-7 szt. /-2,4%) i udziałem 10,4%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają prawie 40% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejsce wśród pojazdów turystycznych (140) i trzecie wśród międzymiastowych (121). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po 10. miesiącach br. ma marka MAN z liczbą 243 rejestracji (+23 szt. / +10,5% / +0,8 pkt. proc.), której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych.

Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (139), która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (87).


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
używane
Polska
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.