TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polski rynek używanych autobusów po III kwartałach 2019
InfoBus.pl - Opublikowano: 30.10.2019 08:59:34
Polski rynek używanych autobusów po II kwartałach 2019

We wrześniu 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 304 autobusy - dla porównania w sierpniu było ich 439 szt.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). We wrześniu 2019 r. sprowadzono do naszego kraju 304 autobusy - dla porównania w sierpniu było ich 439 szt.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wrześniowy wynik oznacza to wzrost o 44 szt. więcej (+16,9%). Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton bo 74,3%.

Skumulowany wynik całego rynku po III kwartałach 2019 roku jest nieznacznie wyższy niż (+9 szt. / +0,4%) przed rokiem i wyniósł 2475 szt.

Od lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. takich pojazdów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używanych autobusów, w 2016 r. - 3575 szt., a 2017 r. - 3321, a w 2018 r. - 3150 szt. To naszym zdaniem oznacza powolny koniec dobrej passy dla tego segmentu rynku i wolumen tej części wtórnego rynku będzie stopniowo maleć - od 5 do 7% rocznie, ale nie należy spodziewać się tutaj żadnych gwałtowanych zmian.

Autobusowy wrzesień

We wrześniu na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 304 rejestracje (+44 szt. /+16,9% r/r). Dla porównania w dotychczas rekordowym sierpniu sprowadzono do kraju 439 szt. autobusów. Wrześniowy rezultat też jest wysoki i zdecydowanie przekracza miesięczną średnią zarówno z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.). To oznacza, że polscy przewoźnicy kontynuują wzmożone zakupy - częściowo również pod kątem obsługi reaktywowanych linii, które uzyskały dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To potwierdza wynik z kategorii międzymiastowej, gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanych pod przewozy lokalne i szkolne, gdzie mamy największy wrześniowy wzrost: +39 szt. / +42,4% r/r). Kolejne "plusy" zagościły w segmencie MINI (+11 szt. / +16,4% r/r)i segmencie autobusów miejskich (+5 szt./+16,7%) Z kolei "minusy" odnotowaliśmy w kategorii turystycznej (-11 szt. / -17,2% r/r). Dodatkowo we wrześniu sprowadzono jeden autobus szkolny.

Nowe kontra używane

Patrząc od początku roku na rynek autobusów sprowadzanych do Polski to w styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., w marcu 320 szt., w kwietniu - 338 szt., w maju 253 szt., w czerwcu - 160 szt., w lipcu - 197 szt., w sierpniu - aż 439 szt. i we wrześniu - 304 szt. To razem daje skumulowany wynik na poziomie 2475 szt., czyli nieznacznie więcej niż rok temu.

Porównując ten poziom z liczbą nowych rejestracji (1978) widać, że ponownie w tym roku "górą" są pojazdy używane. Spodziewamy się, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku. Proces zrównywania się poziomów obu zbiorów obserwujemy od 2017 roku - wówczas liczba pojazdów używanych sprowadzonych do naszego kraju była o 1,4-raza wyższa niż pojazdów fabrycznie nowych (3321 szt. do 2292 szt.). W 2018 roku był to poziom już tylko o 1,2-raza wyższy (3150 szt. do 2706 szt.) W 2019 roku - w lipcu - te poziomy po raz pierwszy się niemal zrównały (różnica wynosiła 81 szt.), aby teraz - po 9. miesiącach - ponownie mocno się rozejść. Teraz różnica między nimi wynosi 499 szt.

Oczywiście nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami. Największa dysproporcja - na korzyść rynku wtórnego - panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszym od stycznia do września br. zarejestrowano ponad 26-razy więcej niż nowych (850 szt. do 32 szt.), a w drugim: ponad 2-razy więcej (744 szt. do 302 szt.).

Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Potwierdzają to także dane z bieżącego roku, gdzie to nowe minibusy dominują nad rynkiem sprowadzanych używanych pojazdów, osiągając proporcję 817 szt. do 482 szt. Jeszcze wyraźniejsza przewaga zarysowała się w segmencie miejskim, gdzie nowe pojazdy (823 szt.) zdecydowanie wyprzedziły używane (315).

Utrzymująca się jednak cały czas duża dysproporcja pomiędzy nowymi i używanymi autokarami daje nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych tych pojazdów jest na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza cała autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów, to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2018 r. zakupiono 2706 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku uzupełnili przewoźnicy liczbą 3150 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone do Polski.

Na czele Euro 4

Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005 - 2009 (37% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000 - 2004 (36% udział) czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%).

Najmłodsze zarejestrowane pojazdy to dwa ZAZ-y A10 z 2019 r. Generalnie grupę dwóch "prawie nowych" roczników stanowi obecnie już 71 pojazdów (41 szt. z 2019 r. i 30 szt. z 2018 r.).

Dla porównania w całym 2018 r. takich pojazdów było 3 szt. (1 szt. z 2018 r. i 2 szt. z 2017 r.); w 2017 r. 8 szt. (2 szt. z 2017 r. i 6 szt. z 2016 r.), a w 2016 r. była to suma aż 101 szt. (z roczników 2016 (54) i 2015 (47).

Segment po segmencie

Analiza tegorocznych skumulowanych wyników według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco:

  • autobusy turystyczne to najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. W ciągu 9 miesięcy br. w tej kategorii odnotowano 744 rejestracji, czyli o 21 szt. mniej (-2,7%) niż przed rokiem. Co ważne, w segmencie turystycznym rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki na całym rynku;

  • autobusy międzymiastowe to druga strategiczna kategoria sprowadzanych pojazdów z wtórnego rynku, która dzięki rządowemu Funduszowi Rozwoju Przewozów Autobusowych ponownie zaczyna nabierać na znaczeniu. Potwierdzają to dane z sierpnia i września. Do tego ten segment stanowi potężną konkurencję dla analogicznego segmentu wśród fabrycznie nowych pojazdów, który nie może się przebić przez tę barierę. W ciągu III kwartałów br. zarejestrowano 851 szt. używanych autobusów międzymiastowych (+144 szt. / +20,4%), czyli najwięcej ze wszystkich kategorii na tegorocznym rynku wtórnym;

  • autobusy MINI – w okresie styczeń-wrzesień, do Polski sprowadzono 481 używanych minibusów, czyli o 59 szt. mniej (-10,9%) niż przed rokiem. To jeden z najbardziej stabilnych segmentów wtórnego rynku i jednocześnie obok pojazdów miejskich jedna z dwóch kategorii, gdzie rejestruje się więcej nowych niż używanych pojazdów;

  • autobusy miejskie – to zdecydowanie najsłabsza kategoria wśród używanych autobusów. Sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Łącznie wciągu III kwartałów 2019 r. ta kategoria osiągnęła poziom 315 szt., czyli 26 szt. więcej niż przed rokiem (+9%).

Dodajmy, że polscy przewoźnicy zarejestrowali też w tym roku 7 szt. używanych autobusów szkolnych, podczas gdy rok wcześniej w tym czasie - 4 szt.

Lista rankingowa marek

Od stycznia do września 2019 r. zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów jest marka Mercedes-Benz. W tym okresie zarejestrowano łącznie 654 pojazdów z logo niemieckiego producenta (-50 szt. / -7,1% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 26,4% w rynku, co oznacza udział o 2,1 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że Mercedes jest też liderem w każdej kategorii funkcjonalnej rynku wtórnego (poza pojazdami szkolnymi). Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 206 szt., gdzie marka ma 42,7% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI: Iveco (154) oraz Renault i Volkswagen są cały czas z tyłu. Drugą najważniejszą dla Mercedesa kategorią jest segment turystyczny (153 sztuk), gdzie prym wiodą modele Tourismo i Tourino, a cała marka ma 20% udział. Niemiecka marka zajmuje pierwsze miejsce także wśród konstrukcji miejskich (109) - z najpopularniejszymi modelami typu Citaro oraz wśród autobusów międzymiastowych (160), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro.

W rankingu marek na drugiej pozycji jest Iveco z liczbą 338 rejestracji, czyli o 28 szt. więcej niż przed rokiem (+9%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 13,7% (+1,1 pkt proc.) Wysoką pozycję w rankingu marka zawdzięcza przejęciu pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault, którego popularność w Polsce teraz zaczyna działać na korzyść koncernu. Do tego dochodzi znaczny import minibusów tej marki, gdzie producent odnotował 155 rejestracji. W kategorii pojazdów międzymiastowych odnotowaliśmy 108 szt. i 58 szt. wśród turystycznych. Dodajmy, że do września br., do Polski sprowadzono też 123 autobusów pod marką Karosa, przejętą całkowicie przez Iveco od 2007 roku.

Trzecie miejsce zajmuje Setra z liczbą 266 rejestracji (-5 szt. / -1,8%) i udziałem prawie 11%. Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają ponad 40% udział na polskim rynku sprowadzanych używanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajął drugie miejsce wśród pojazdów turystycznych (141) i czwarte wśród międzymiastowych (104). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Czwarte miejsce po 9. miesiącach br. ma marka MAN z liczbą 234 rejestracji, której import rozłożył się niemal równomiernie pomiędzy segment pojazdów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. To także jedyna marka w czołówce rankingu z wyraźnym wzrostem (+44 szt. / +23,2% / +1,7 pkt. proc.)

Grupę najsilniejszych pięciu marek zamyka VDL (131), która tradycyjnie najlepsze rezultaty odnotowuje w kategorii turystycznej (82).

Statystyczna oferta

Przedstawiony raport to tylko wycinek autobusowych danych, jakie na bieżąco zbiera firma "JMK analizy rynku transportowego". Zapraszamy do zamawiania aktualnych opracowań. Na rok 2019 przygotowaliśmy szeroki zbiór opracowań. To m.in.:

  • comiesięczne analizy rejestracji nowych i używanych autobusów w Polsce;

  • kwartalne analizy produkcji nowych autobusów w Polsce;

  • analizy on-line przetargów na zakup nowych autobusów miejskich oraz międzymiastowych, MINI i turystycznych;

  • analizy on-line przetargów na obsługę miejskich linii autobusowych;

  • analizy on-line przetargów na obsługę lokalnych i międzymiastowych linii autobusowych.

Wykonujemy również opracowania pod konkretne zamówienia. Ceny analiz firmy JMK zaczynają się od 150 PLN netto za m-c. Jesteś zainteresowany? Napisz na a.kierecki@jmk.org.pl - wyślemy Ci szczegółową wycenę. Zapraszamy!WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
używane
Polska